Category Emlékműveink

Életfa – Emese Álma – József Attila Nem, Nem Soha! című versének szobra – A tatabányai Életfa szobor állításának története

Eeltfa-1Tatabányai önkormányzati képviselőként nem sikerült egyetlen alkalommal sem a győztesek oldalára kerülnöm – ma már fiammal (ifj. dr. Petrássy Miklós) együtt közösen mondhatjuk, – kerülnünk, húsz év alatt. Ezért minden tervünket csak nagy küzdelmek árán tudtuk valóra váltani. Az eredményeknek aztán mindig lett gazdája. Így történt ez e szobor állításának során is.

Read More

Gr. Eszterházy József lovasszobra

lovas szoborSzent István király koronázásának ezer éves évfordulója végre alkalmat adott arra, büszke lehet múltjára a magyar ember. Jó ötlet volt, hogy az ünnepségeket központilag támogatták, és még jobb volt, hogy a települések, közösségek dönthettek arról, kikre és miként kívánnak emlékezni. Tatabányán négy szobor felállítását kezdeményezték, melyből három megvalósult.

Read More

1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve Tatabányán

A szobrot készítette Péterfy László szobrászművész. A szobrot állította Szent Borbála Alapítvány.

Előzmények

IMG_1504IMG_1495• 2003 októberében dr. Petrássy Miklós kezdeményezésére a Védegylet és a Fidesz önkormányzati képviselői elhatározták az emlékmű létesítését. Az elhatározás sajtótájékoztatáson kapott nyilvánosságot. Az elhatározás szerint a szobrot 2004 október 23-ára kívántuk felállítani

• Kezdeményezésünkhöz a polgármester is csatlakozott

• 2003. december 18-án önálló képviselői indítványt nyújtottunk be az 1956-os forradalom és szabadságharcszobrának köztéri elhelyezése engedélyezésének ügyében. Az engedélyt megkaptuk, a határozat száma: 298/2003(XII.18.)

Read More

Esterházy János szobra Tatabányán

Az első magyarországi Esterházy János szobor, mely egyúttal az első egészalakos Esterházy-szobor.  Az emlékmű hírdeti a helytállásáért, az üldözöttek megsegítéséért mártírhalált halt felvidéki magyar örökségét.

Esterházy szobrának leleplezése

2008. október 5-én avatták fel Tatabányán Esterházy János első magyarországi szobrát – Péterfy László szobrászművész alkotását. A szoborállítás kezdeményezője ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő, megvalósítása a Független Tatabányai Védegyletnek köszönhető a Nemzetőrség megyei szervezetének közreműködésével, Tatabánya városának anyagi támogatásával.

Esterházy János szobra Tatabányán

 

A szoboravató ünnepi beszédet Duray Miklós tartotta. Beszédet mondott Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, ifj...

Read More

Esterházy János szobor avatójának meghívója

esterhazy-szobor-avatojanak-meghivoja-1

Read More

RABOK A BÁNYÁBAN – A Síkvölgyi akna rabkapujának története Tatabányán

kép51965-től Tatabányán a XII/a aknára kerültem fiatal bányamérnökként. A bányaüzem az ún. Vadorzó akna a Síkvölgyi akna szomszédja volt. A külszíni létesítmények között a Kisrúgógyár üzemi épületei álltak Itt volt a régi rab tábor.

A Síkvölgyi függőleges akna mélyítése a feljegyzések szerint 1932-ben indult. A Síkvölgyi bányaüzem 1953. április 23-án bekövetkezett nagy vízbetörés következtében már csak csökkentett termeléssel működött, de üzemben volt. A vízbetörés elzárása 1955-re történhetett meg, amikor is az üzemszerű termelés folytatódhatott. A későbbiek során újabb és újabb vízbetörések miatt az aknaüzem 1964-ben befejezte működését. Dolgozóit Tatabánya más üzemeibe helyezték át, nagyszámban a XII/a aknára. Így ismertem meg több régi történetet.

Read More

Szent Borbála szobor Tatabányán

szent-borbala-szobor-tatabanyanAz emlékművek mindig megállásra késztetnek. Szépítik a környezetet. Szabadságot árasztanak, zöld területet teremtenek maguk körül. Az emberek évente legalább egy alkalommal összegyűlnek, emlékeznek, ünnepelnek. Tatabányán nyolc köztéri alkotás felállításában voltunk kezdeményezők, szervezők, megvalósítók. Ma a tatabányaiak bizonnyal örömmel nyugtázzák: szépek a szobrok. Ebben az alkotók után legnagyobb érdem építészmérnök feleségemé. Öröm számomra, hogy a képviselőtestületben fiam e vonatkozásban is folytatta törekvéseimet, a város szépítésének nemes feladatát.

Read More

Szent Borbála tér Tatabányán

Szent Borbála tér elnevezését 1991-ben dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő kezdeményezte, melyet önálló képviselői indítványként terjesztett a város képviselőtestülete elé. A javaslatot Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 192/1991(XI.21.) kgy. számú határozatával fogadta el. Az elnevezés a már tervezett szent Borbála szobor helyét jelölte.

Read More

Gál István bányaigazgató emlékszobrának felállítása

avatás“A tatabányai bányászat 110 éves megemlékezésre alulírott önkormányzati képviselők javasoljuk néhai dr. Gál István bányaigazgató mellszobrának felállítását. A szobor tervezetten 5/4-es lenne, süttői mészkő posztamensen elhelyezve. A szobor helyéül a Vértanúk terét jelöljük meg, amely a Bányaigazgatóság épületei között az elmúlt 110 éve során alakult ki a mai formájában. A szoboravatás ez év bányásznapján történne meg.”

Read More