Köszönet a lengyel nemzettől – parlamenti küldöttség Tatabányán

 A tatabányai Katyń-Szmolenszk emlékoszlop felavatásának híre bejárta Lengyelországot. Az áprilisi repülőgép szerencsétlenség áldozatainak a világon elsőként felállított emlékmű a testvéri lengyel nép körében a magyar-lengyel történelmi sorsközösség és szolidaritás megható megnyilvánulásaként fogadtatott.

A Tatabányán járt parlamenti delegáció Jarosław Kaczyński volt kormányfő és az egész lengyel nemzet köszönetét hozta el Tatabánya városának, és a Független Tatabányai Védegyletnek.

 Dr. Petrássy Miklósnak Adam Hofman közvetíti J. Kaczyński személyes köszönetét

 „Kérem fogadják legszívélyesebb köszönetemet a Tatabányai Védegylet ama nemes gesztusáért, mellyel emlékművet állított a lengyel elnöki gép tragikus körülmények között elhunyt áldozatainak …. Nekünk, lengyeleknek, óriási megtiszteltetést és megbecsülést jelent, hogy a nehéz pillanatokban mindig számíthatunk a magyar nemzet barátságára és mély empátiájára is.”

Varsó, 2010. augusztus 8.

Jarosław Kaczyński  volt kormányfő

 

A lengyel parlamenti delegáció tagjait – Dawid Jackiewicz, Mariusz Kamiński, Adam Hofman képviselőket és Rafał Holanowski Alsó Szilézia és Vidéke Tanács tanácsosát –  a városházán fogadták a város vezetői. A város nem mellőzhette az emlékoszlop kezdeményezőinek, felállítása szervezőinek –  Dr. Petrássy Miklósnak, a Független Tatabányai Védegylet elnökének, ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselőnek és Dr. Zábráczki Józsefnek a tatabányai lengyel kisebbségi önkormányzati elnökének – a meghívását sem, hiszen Lengyelországban méltán az ő nevükkel forrottak össze a távoli magyar városból érkezett hírek. A lengyel parlamenti képviselők Jarosław Kaczyński volt kormányfőnek, a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Lech  Kaczyński államfő testvérének Dr. Petrássy Miklósnak szóló személyes köszönőlevelét adták át a fogadás alkalmával.

Ezt követően az Aradi Vértanúk terén a lengyel delegáció és magyar vendéglátóik megkoszorúzták a Katyń-Szmolenszk emlékművet. A lengyel képviselők első kézből ismerhették meg Dr. Petrássy Miklóstól az emlékoszlop felállításának történetét – kezdve annak ötletétől – számos nehézségen át – az  avatásig. A lengyel vendégek nagyra értékelték a helyszín választását is, hiszen a lengyel kopjafa az aradon kivégzett hős honvédtábornokok emlékhelye mellett áll. E tábornokok kopjafáinak hiteles történetét is Dr. Petrássy Miklós tudta felidézni. A program kötetlenné, protokollmentessé vált. Dr. Zábrácki József és Szedner Grazyna Wanda asszony lengyel nyelvtudásának köszönhetően a beszélgetés akadálytalanul folyhatott. A város vezetői a koszorúzás után már elmaradtak a programból, mint ahogy az emlékoszlop avatásáról is annak idején …

A borongós esős idő ellenére sem maradhatott el viszont a város lengyel vonatkozású további emlékhelyeinek felkeresése: Esterházy János szobra – a Védegylet kezdeményezésére – 2008. óta áll Tatabányán. Esterházy Jánost a lengyelek is  „nemzetük nagy fiának” tekintik – „közös hős”, mint oly sokan a történelemben. Ellátogattak a vendégek a lengyel apácák sírjához, megtekintették a „Városod a szemedben” c. fotókiállítást a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában (Szalai Imre iskolaigazgató oly sokadszor biztosított helyszínt kiállításnak és vendéglátást az érdeklődőknek), s természetesen kíváncsiak voltak a szejm képviselők a Turul emlékműre is.  Este a vacsora mellett már – mondhatni – baráti beszélgetések zajlottak. A lengyel képviselők ekkor ismét emléktárgyakat adtak át Dr. Petrássy Miklósnak. Köztük egy gombot, a lengyel címer sasával, mely a kivégzett lengyel tisztek zubbonyán volt bronz gombok mása. A tömegsírok első feltárásakor talált gombok tanúskodtak arról: az áldozatok lengyelek. E bronz gomb Lengyelországban jelképpé vált: a meggyilkolt katonák testét elrejthették a föld alá, de a gombok örökre megmaradtak. E bronz gomb mását annak adják, aki a Katyńi mártírok emlékezetéért és a szabad Lengyelország megszületéséért érdemet szereztek.

2010. szeptember 07.