Category Összes írásunk

II. Világháború. Don kanyarban a miskolci hadikórház.  Dr. Petrássy Miklós katonaorvos fényképhagyatéka

Miskolc, 1942. VI. 21. – Solotuchino – Werch – Marki – Goncsarovka – Miskolc, 1943. IV. 15.
19.ho. eü. oszlop, VII./2 tábori kórház, 546. hadikórház
A fényképek hátoldalán dr. Petrássy Miklós korabeli kézírása olvasható.

Read More

A Nagyegyházi bányaüzem főmérnöke voltam

 

Válasz Beke Imre: Az Eocénprogramról őszintén című cikkére

Írta: dr. Petrássy Miklós okl. bányamérnök

Tollat kell fogni a szénbányászatban eltöltött élet után – védve annak becsületét, – amikor visszaemlékezés is a múlt ködébe vész. A régi dokumentumok is nehezen lelhetők fel.

Az emlékezést a Kapu folyóirat 2012. 11-12 számában lévő írás Beke Imre: Az Eocénprogramról, őszintén című cikke elevenítette meg. Az interneten kutatva ugyanezt az írást a Reális Zöldek honlapján is megtaláltam.

Írásom nem az eocénprogram értékelése, hanem a nagyegyházi bányaüzemről szól.

Akik Tatabányán részesei voltak a 1970-80-as évek bányászatának, és ezáltal a nagyegyházi bányanyitás nehéz feladatának, tanúskodhatnak arról, hogy a cikk szer...

Read More

A komáromi PAVILON-IVÓKÚT – Év háza pályázat 2011

 

 

A KOMÁROMI IVÓKÚT ÉS PAVILON

HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE

 

 

 

 

 

 

Komárom Város Polgármesteri Hivataltól kaptam megbízást az Erzsébet tér, Bajcsy-  Zsilinszky út közötti terület szabályozási tervének elkészítésére.

E terület a régi térképen Új-Szőny megnevezéssel szerepelt. A térkép a Gyár utcát, Erzsébet teret, Iskola utcát, Úri utcát mutatják 1907-ből. A Gyár utca, Erzsébet tér megtartotta régi nevét az Igmándi utcával együtt. Az Iskola utca Bajcsy-Zsilinszky utcává, az Úri utca Sport utcává változott. A trianoni békediktátum után az Új- és Ó-Szőny Dunán inneni komáromi része különös jelentőséggel bírt. Klébelsberg Kúnó javaslatára az elvesztett Komárom pótlására Új-Komáromot kívántak felépíteni...

Read More

Elismerés a bányász társaktól

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Ranzinger Vince emlékplakettet adományozott Dr. Petrássy Miklósnak a tatabányai bányászatért végzett kiemelkedő tevékenyégéért.

Ranzinger Vince emlékplakett és emléklap

Read More

Köszönet a lengyel nemzettől – parlamenti küldöttség Tatabányán

 A tatabányai Katyń-Szmolenszk emlékoszlop felavatásának híre bejárta Lengyelországot. Az áprilisi repülőgép szerencsétlenség áldozatainak a világon elsőként felállított emlékmű a testvéri lengyel nép körében a magyar-lengyel történelmi sorsközösség és szolidaritás megható megnyilvánulásaként fogadtatott.

A Tatabányán járt parlamenti delegáció Jarosław Kaczyński volt kormányfő és az egész lengyel nemzet köszönetét hozta el Tatabánya városának, és a Független Tatabányai Védegyletnek.

 Dr. Petrássy Miklósnak Adam Hofman közvetíti J. Kaczyński személyes köszönetét

 „Kérem fogadják legszívélyesebb köszönetemet a Tatabányai Védegylet ama nemes gesztusáért, mellyel emlékművet állított a lengyel elnöki gép tragikus körülmény...

Read More

Az Életfa szoborkompozíció – 64 vármegye címerével és az angyalos középcímerrel

Eletfa-2Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. augusztus 26-ai ülésnapján elfogadta ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványát, mely arra irányult, hogy az Életfa szoborkompozíció egészüljön ki a hatvannégy vármegye címerével és a hajdani országcímerrel („két angyallal középcímer”) az eredeti terveknek megfelelően (önálló képviselői indítvány: 2010. június ITT »    ill. 2010.augusztus ITT ») 

Az Életfa – Emese Álma – József Attila Nem, Nem Soha! című versének szobra (vers olvasható ITT ») Tatabányán a  Fő téren áll az ezeréves magyar állam tatabányai ünnepsége (2000. szeptember 2.) óta. A szobor felállítására Dr...

Read More

Katyni Mártírok Emlékoszlopa Tatabányán.

 
Katyni Mártírok emlékoszlopa Tatabányán. Részlet.

Katyni Mártírok emlékoszlopa Tatabányán.

 „Emlékezünk a Katynban mártírhalált halt huszonkétezer lengyel hazafira – 1940.

Lech Kaczynski államelnökre és társaira, akik életét útban Katyn felé repülőbaleset oltotta ki – 2010. „

 

 2010. augusztus 1-jén – a Varsói felkelés 66. évfordulóján – avatták fel Tatabányán, az Aradi Vértanúk terén a Katyni Mártírok emlékoszlopát, Cs. Kiss Ernő fafaragóművész alkotását. Az emlékoszlop létrehozása a Független Tatabányai Védegyletnek és a Tatabányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhető. 

A megemlékezés csaknem percre pontosan a Varsói felkelés kirobbantásának, a “W órának” 66. évfordulóján kezdődött...

Read More

Tatabányai Önkormányzat 2006-2010. Visszatekintés.

 

2010-ben a tatabányai önkormányzatról egészen más véleménnyel vagyunk, mint amilyen elképzeléseink 1990-ben voltak. De szomorúan gondolunk vissza az elmúlt négy év tatabányai demokráciára is.

A pártérdekek minden más érték elé kerültek, két-három ember hozott döntéseket politikai, szakmai ügyekben, a többiek pedig ezek megszavazására szegődtek.

A választások eredményeként Tatabánya képviselő-testületébe 12 Mszp, 11 Fidesz,  1 Szdsz, 2 Védegylet képviselő került. A Védegyletben fiatal erőként apja örökét ifj. dr. Petrássy Miklós ügyvéd, orvos vette át. Fenyvesi Béla – a Védegylet másik képviselő tagja – több cikluson  át  képviselte  Felsőgalla lakosságát.

A képviselőtestületben érdemi döntés meghozatalához 14 szavaz...

Read More

Árpádházi Szent Margit domborművének avatása Tatabányán.

 
Árpádházy Szent Margit domborműve Tatabányán.
Árpádházy Szent Margit domborműve Tatabányán.

“Pannóniában nőtt, teljes szép viola
Jó magyar nemzetnek biztató hajnala,
Szűz Szent Margit esedezzél
Nemzetünkért az Istennél
Szép magyar liliom!”

(XVIII. századi ének)

 A tatabányai Szent Margit Katolikus Általános Iskola falát díszíti az iskola névadójának, Árpádházi Szent Margitnak a domborműve. Az ünnepélyes átadására 2010. június 11-én került sor. A domborművet Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg.

Az alkotás Péterfy László szobrászművész munkája. A Katolikus Általános Iskola bejáratának és környezetének a megújítására a terveket Petrássy Márta okleveles építészmérnök készítette. A dombormű költségeit ifj. Dr...

Read More

A Szent Borbála Alapítvány története

Szent Borbála szobor részlet

A Szent Borbála Alapítványt 1992-ben alapítottuk 5 társammal. Az alapítók: Dr. Jáki Rezső, Németh László, Juhász András, Stuber György, Fecskés Zoltán, dr. Petrássy Miklós. A kuratórium elnökei dr. Petrássy Miklós, Vér László és Solymos Péter voltak. Az alapítvány kezdetben Szent Borbála Szobor Tatabányán nevet viselte.

Szent Borbála szobor TatabányánA hagyományok őrzését a múló idő hozza, amikor a visszatekintést, az elődök kincseinek továbbadását a hagyományőrzők kötelezettségnek tekintik. A bányász hagyományokkal való törődés is a bányászat – elfogadhatatlan – múlásával jelentkezett e sorok írójánál. A rendelkezésre álló hely a Szent Borbála Alapítvány tevékenységének csupán felsorolására ad lehetőséget.

A magyar bányászat megszűnte...

Read More