Category Hagyományaink

II. Világháború. Don kanyarban a miskolci hadikórház.  Dr. Petrássy Miklós katonaorvos fényképhagyatéka

Miskolc, 1942. VI. 21. – Solotuchino – Werch – Marki – Goncsarovka – Miskolc, 1943. IV. 15.
19.ho. eü. oszlop, VII./2 tábori kórház, 546. hadikórház
A fényképek hátoldalán dr. Petrássy Miklós korabeli kézírása olvasható.

Read More

A Nagyegyházi bányaüzem főmérnöke voltam

 

Válasz Beke Imre: Az Eocénprogramról őszintén című cikkére

Írta: dr. Petrássy Miklós okl. bányamérnök

Tollat kell fogni a szénbányászatban eltöltött élet után – védve annak becsületét, – amikor visszaemlékezés is a múlt ködébe vész. A régi dokumentumok is nehezen lelhetők fel.

Az emlékezést a Kapu folyóirat 2012. 11-12 számában lévő írás Beke Imre: Az Eocénprogramról, őszintén című cikke elevenítette meg. Az interneten kutatva ugyanezt az írást a Reális Zöldek honlapján is megtaláltam.

Írásom nem az eocénprogram értékelése, hanem a nagyegyházi bányaüzemről szól.

Akik Tatabányán részesei voltak a 1970-80-as évek bányászatának, és ezáltal a nagyegyházi bányanyitás nehéz feladatának, tanúskodhatnak arról, hogy a cikk szer...

Read More

Elismerés a bányász társaktól

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Ranzinger Vince emlékplakettet adományozott Dr. Petrássy Miklósnak a tatabányai bányászatért végzett kiemelkedő tevékenyégéért.

Ranzinger Vince emlékplakett és emléklap

Read More

Az Életfa szoborkompozíció – 64 vármegye címerével és az angyalos középcímerrel

Eletfa-2Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. augusztus 26-ai ülésnapján elfogadta ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványát, mely arra irányult, hogy az Életfa szoborkompozíció egészüljön ki a hatvannégy vármegye címerével és a hajdani országcímerrel („két angyallal középcímer”) az eredeti terveknek megfelelően (önálló képviselői indítvány: 2010. június ITT »    ill. 2010.augusztus ITT ») 

Az Életfa – Emese Álma – József Attila Nem, Nem Soha! című versének szobra (vers olvasható ITT ») Tatabányán a  Fő téren áll az ezeréves magyar állam tatabányai ünnepsége (2000. szeptember 2.) óta. A szobor felállítására Dr...

Read More

Árpádházi Szent Margit domborművének avatása Tatabányán.

 
Árpádházy Szent Margit domborműve Tatabányán.
Árpádházy Szent Margit domborműve Tatabányán.

“Pannóniában nőtt, teljes szép viola
Jó magyar nemzetnek biztató hajnala,
Szűz Szent Margit esedezzél
Nemzetünkért az Istennél
Szép magyar liliom!”

(XVIII. századi ének)

 A tatabányai Szent Margit Katolikus Általános Iskola falát díszíti az iskola névadójának, Árpádházi Szent Margitnak a domborműve. Az ünnepélyes átadására 2010. június 11-én került sor. A domborművet Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg.

Az alkotás Péterfy László szobrászművész munkája. A Katolikus Általános Iskola bejáratának és környezetének a megújítására a terveket Petrássy Márta okleveles építészmérnök készítette. A dombormű költségeit ifj. Dr...

Read More

A Szent Borbála Alapítvány története

Szent Borbála szobor részlet

A Szent Borbála Alapítványt 1992-ben alapítottuk 5 társammal. Az alapítók: Dr. Jáki Rezső, Németh László, Juhász András, Stuber György, Fecskés Zoltán, dr. Petrássy Miklós. A kuratórium elnökei dr. Petrássy Miklós, Vér László és Solymos Péter voltak. Az alapítvány kezdetben Szent Borbála Szobor Tatabányán nevet viselte.

Szent Borbála szobor TatabányánA hagyományok őrzését a múló idő hozza, amikor a visszatekintést, az elődök kincseinek továbbadását a hagyományőrzők kötelezettségnek tekintik. A bányász hagyományokkal való törődés is a bányászat – elfogadhatatlan – múlásával jelentkezett e sorok írójánál. A rendelkezésre álló hely a Szent Borbála Alapítvány tevékenységének csupán felsorolására ad lehetőséget.

A magyar bányászat megszűnte...

Read More

Stasney Albert 120 éve született

 

Dr. H. c. Stasney Albert tanszékvezető egyetemi tanár, okl. fémkohómérnök

Stasney Albert középkorű képe“Az ábrázoló geometriát fanyar humorral átszőtt előadásaival érdekessé, vonzóvá tudta tenni és a fokozatos egymásraépítés elve alapján oktatta. Szemléltető oktatása a legkisebb érzékű tanítványában is felébresztette a térben látás képességét. Mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy a kiadott gyakorlati feladatokat az üzemi gyakorlatból vegye. Minden gyakorlati órán személyesen is megjelent, egyenként nevelte tanítványait az önálló gondolkodásmódra, a feladatok megértésére és megoldására. A mérnöki képzés örömét az ő tanszékén érezték át a hallgatók először amint a rajzpapíron kezdtek kibontakozni a megoldás vonalai...

Read More

Szent Borbála szobor – felújítás

FelujításA Szent Borbála szobrot 1994-ben állíttatta a Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány. Az elmúlt 15 év alatt a szobor posztamense csúnyán bepiszkolódott a levegő szennyezettsége miatt. A piszoktól a feliratok szinte olvashatatlanná váltak. Ifj. Dr. Petrássy Miklós kezdeményezte a szobor durva szennyezettségétől való megtisztíttatását, a szobor impregnálásának elvégeztetését. A munkálatok költségeinek fedezetére ifj. Dr. Petrássy Miklós képviselő keretéből felajánlott összeg szolgált.

A felújítás folytatását is sikerült elérni: a képviselő a Városfejlesztési Bizottságnál indítványozta a feliratok újravésését, a kő posztamens hibáinak javítását, a környezet rendezését.FELUJÍTÁS3aképviselő

A tervezett munkálatokat Dr...

Read More

Karácsonyi Üdvözlet 2009

BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN A VÉDEGYLET A JÓAKARATÚ EMBEREKNEK !

Betlehem Újvárosbanfelsőgallai betlehem

Betlehem Újvárosban                                                          Betlehem Felsőgallán

(készítette: Móser Ernő)

Read More

Kós Károly emléktábla

Kós Károly emléktábla Újvárosban

KÓS KÁROLY EMLÉKTÁBLA, DOMBORMŰ AVATÁSA – TATABÁNYA, ÚJVÁROS  – 2009. december 16.

A KPVDSZ Művelődési Ház éves programjában vette, hogy Kós Károly születésnapján, december 16-án megemlékezést fog tartani a nagy magyar építészről, polihisztorról.

“A Művelődési Ház fenti törekvését lehetőségemhez mérten segíteni, támogatni kívántam. Ezért képviselői keretemből támogattam a megemlékezés megszervezését, egy kiállítás megtartását, mely Kós Károly munkásságáról szólt. Különös lehetőségként adódott, hogy Péterfy László szobrászművész, aki több alkotást készített Tatabányára, művészi munkáját ingyenesen ajánlotta fel egy bronz dombormű és emléktábla elkészítésére. A művészeti alkotás a KPVDSZ Művelődési Ház bejáratához, annak falára került. Költségei a bronzöntést és elhelyezést kívánta csupán meg. Ennek teljes összegét képviselői keretemből biztosítottam.”

Kós Károly emléktábla avatás - 24 óra tudósítása

Kós Károly emléktábla avatás - 24 óra tudósítása

Az avatásra, az ünnepi műsorra, megemlékezésre nagy érdeklődés mellett, a művelődési ház ezen alkalomra zsúfolásig megtelt nagytermében került sort. Az avató beszédet ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő (Védegylet) tartotta. Majd Gengeliczky László előadóművész Kós Károlynak a “Kiáltó szó” című röpiratából olvasott fel részleteket, s elszavalta Kányádi Sándor “Kós Károly arcképe alá” című versét. Az ünnepi műsorban a Csillaghordó együttes erdélyi népdalcsokrot adott elő. Petrássy Márta okl. építészmérnök vetített képes előadásában  mutatta be Kós Károly szerteágazó munkásságát – építészeti, grafikai alkotásait 

Read More