Kezdő lap

Független Tatabányai Védegylet

Kos - Károly

Független Tatabányai Védegylet e-mail: petrassy@t-online.hu

Lehet Tatabányán jobb- vagy baloldali módon gondolkodni, de csak egy Tatabányáért lehet cselekedni.

1990-ben a rendszerváltásnak nevezett időszakban többen azzal a tudattal lettünk a képviselőtestület tagjai, hogy minden ezután a köz érdekében fog történni. A rendszerváltozás elvisz minden rosszat és jobb életet fog teremteni. 1990-’94 között az SZDSZ és a Fidesz, 1994-től 2006-ig az MSZP és az SZDSZ alkotja a Képviselőtestület többségét. 2006 óta a FIDESZ és az MSZP alkuja dönt el minden lényeges kérdést Tatabányán. 1990-től 1998-ig egy maroknyi csapat függetlenként dolgozott a Képviselőtestületben, akik ugyan párttámogatással jutottak a testületbe, de pártvezetők nem határozták meg szavazatukat. Tevékenységüket kizárólagosan a környezetükben élők kívánságai és saját meggyőződésük alakították … Olvasson tovább

Tatabányai Önkormányzat 2006-2010. Visszatekintés.

2010-ben a Tatabányai önkormányzatról egészen más véleménnyel vagyunk, mint amilyen elképzeléseink 1990-ben voltak. De szomorúan gondolunk vissza az elmúlt négy év tatabányai demokráciára is. A pártérdekek minden más érték elé kerültek, két-három ember hozott döntéseket politikai, szakmai ügyekben, a többiek pedig ezek megszavazására szegődtek. {…} A pártok “nem szeretik” a civil mozgalmakat, mert azok elmondják és ténylegesen képviselik a színes lakossági véleményeket és érdekeket, s nem pártparancsot teljesítenek. Ezáltal a pártok szemszögéből megbízhatatlanok. Természetesen olyan valóban civil mozgalmakra gondolok, melyeket nem a pártok hoztak létre saját céljaik segítésére {…}

Felvetődik a kérdés: a fentiek után egyáltalán szabad-e független civil szervezetnek a helyi politikába beleszólnia. Ha az ember fel meri vállalni az értelmiségi lét kötelezettségét, akkor a válasz, hogy igen. De ha ezen emberek száma kevés, öngyilkos vállalkozás az ilyen…

A teljes írás olvasható ITT »

A Nagyegyházi bányaüzem főmérnöke voltam

Válasz Beke Imre: Az Eocénprogramról őszintén című cikkére

Írta: dr. Petrássy Miklós okl. bányamérnök

Tény az, hogy a nagyegyházi bányaüzem területe számos régi és új műszaki kérdést vetett fel. Nyugalmi karsztvíz szint alatti bányaművelést, sújtólégveszélyt, lágy kőzetekben történő vágatmegtartást, rideg kőzetek alatti kőzetrengés veszélyt. Nagyegyházi bányaüzem mindezek mellett bármely európai szénbányával technikailag felvette volna a versenyt. Politika nem maradt tétlen. Politikai harc eszköze lettek az új bányák, így Nagyegyháza is. E tényt Nagyegyházán a segédvájár is tudta.

A teljes írás olvasható ITT »

Elismerés a bányász társaktól

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Ranzinger Vince emlékplakettet adományozott Dr. Petrássy Miklósnak a tatabányai bányászatért végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Köszönet a lengyel nemzettől – parlamenti küldöttség járt Tatabányán

A tatabányai Katyń-Szmolenszk emlékoszlop felavatásának híre bejárta Lengyelországot. Az áprilisi repülőgép szerencsétlenség áldozatainak a világon elsőként felállított emlékmű a testvéri lengyel nép körében a magyar-lengyel történelmi sorsközösség és szolidaritás megható megnyilvánulásaként fogadtatott. A Tatabányán járt parlamenti delegáció Jarosław Kaczyński volt kormányfő és az egész lengyel nemzet köszönetét hozta el Tatabánya városának, és a Független Tatabányai Védegyletnek.

„Kérem fogadják legszívélyesebb köszönetemet a Tatabányai Védegylet ama nemes gesztusáért, mellyel emlékművet állított a lengyel elnöki gép tragikus körülmények között elhunyt áldozatainak …. Nekünk, lengyeleknek, óriási megtiszteltetést és megbecsülést jelent, hogy a nehéz pillanatokban mindig számíthatunk a magyar nemzet barátságára és mély empátiájára is.”

Varsó, 2010. augusztus 8. Jarosław Kaczyński volt kormányfő

A teljes tudósítás olvasható ITT »

Az Életfa szoborkompozíció – 64 vármegye címerével és az angyalos középcímerrel

Eletfa-2Az Életfa szobor az ezeréves magyar állam tatabányai ünnepsége óta áll a Fő téren. A szobrászművész eredeti tervében a kompozíció részeként a történelmi Magyarország hajdani vármegye-címereinek az elhelyezése is szerepelt. A címerek elhelyezésére – egy évtizeddel később – most nyílik lehetőség. (Az Életfa szobor állításának története olvasható ITT » )

történelmi Magyarország a vármegyék címerével és az angyalos középcímerrel „A történelmi Magyarország címereinek megjelenítése a magyarság múltjának, megbecsülésének módja. … javaslom, hogy a címerek az eredeti tervnek megfelelően egészítsék ki az Életfa szoborkompozíciót. Javaslom, hogy a címerek az 1914. évi állapotot rögzítsék, továbbá, hogy az országcímer a két angyallal középcímer legyen.” (ifj. Dr. Petrássy Miklós, önálló képviselői indítvány)

A teljes tudósítás olvasható ITT »

A Katyni Mártírok Emlékoszlopának avatása Tatabányán

Katyni Mártírok emlékoszlopa Tatabányán. Részlet.„Emlékezünk a Katynban mártírhalált halt huszonkétezer lengyel hazafira – 1940. Lech Kaczynski államelnökre és társaira, akik életét útban Katyn felé repülőbaleset oltotta ki – 2010. „

2010. augusztus 1-jén – a Varsói felkelés 66. évfordulóján – avatták fel Tatabányán, az Aradi Vértanúk terén a Katyni Mártírok emlékoszlopát, Cs. Kiss Ernő fafaragóművész alkotását. Az emlékoszlop létrehozása a Független Tatabányai Védegyletnek és a Tatabányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhető.

Az 1944-es varsói felkelés – a cserbenhagyott felkelés. Óhatatlanul merül fel a  párhuzam a mi 1956-os forradalmunkkal.  Varsóban az egyik hatalom gyilkolt, a másik tétlenül nézte. Ugyanez történt Magyarországon is. 22 ezer lengyel hazafi halt meg Katynban. Azért, mert lengyelek voltak. Sok-sok ezer magyart öltek meg a XX. században Délvidéken, Felvidéken, Erdélyben – csak azért, mert magyarok voltak. A magyar történelem számos vezetőjének halálát a mai napig homály fedi, Szent Imrétől Tisza Istvánon át Teleki Pálig. Vajon meddig fogja homály fedni, hogy mi történt idén tavasszal a szmolenszki légtérben?A teljes tudósítás olvasható ITT »

Árpádházi Szent Margit domborművének avatása Tatabányán

Árpádházy Szent Margit domborműve Tatabányán .

“Pannóniában nőtt, teljes szép viola
Jó magyar nemzetnek biztató hajnala,
Szűz Szent Margit esedezzél
Nemzetünkért az Istennél
Szép magyar liliom!”

A tatabányai Szent Margit Katolikus Általános Iskola falát díszíti az iskola névadójának, Árpádházi Szent Margitnak a domborműve. Az ünnepélyes átadására 2010. június 11-én került sor. A domborművet Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg.

Az alkotás Péterfy László szobrászművész munkája. A Katolikus Általános Iskola bejáratának és környezetének megújítására a terveket Petrássy Márta okleveles építészmérnök készítette. A dombormű költségeit ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő fejlesztési keretéből biztosította. A dombormű létrehozásának bonyolítása, szervezése Dr. Petrássy Miklósnak, a Független Tatabányai Védegylet elnökének köszönhető.  A Szent Margit dombormű avatásáról bővebben »

Együttérzés a lengyel néppel

A Kaczinsky házaspár ÉS további áldozatok Nagyon sokan tettek eleget a Védegylet és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat felhívásának, a lengyel néppel való együttérzés jeleként gyertyákat gyújtottak a tatabányaiak Esterházy János szobránál. AA lengyeli áldozatokra emlékeznek a tatabányaiak szobor lábánál még másnap is égtek a részvét mécsesei a folyamatosan érkezők megemlékezéseként.

1940 április havában Katynban huszonkétezer lengyeli hazafi halt mártírhalált a sztálini diktatúra áldozataként. 2010 április 10-én a lengyel nép vezetőinek és a katyni áldozatok hozzátartozóinak életét – útban Katyn féle – repülőszerencsétlenség oltotta ki.

Őértük égtek a gyertyák lángjai.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. áprilisi ülésén – ifj. Dr. Petrássy Miklós képviselői indítványát elfogadva – határozatban fejezte ki együttérzését a testvéri lengyeli nép gyászával. Önálló képviselői indítvány ITT »

Árpádházi Szent Kinga és a ” Gyűrű Legendája “-Kivirágzik az ezüsthársfa Tatabányán

Szent Kingának átadják a gyűrűjét tartalmazó sótömböt

Ifj. Dr. Petrássy Miklós nőnapi köszöntője a KPVDSZ Művelődési Házban

” S hogy miért pont róla szólnék, annak oka egyrészről az, hogy a mai napon, március 5-én született  közel 800 évvel ezelőtt. Másrészről azért, mert a legenda, melyet felelevenítek róla, a bányászathoz kötődik, s a bányászatról szóló történetek, legendák itt Tatabányán mindig aktualitással bírnak, s felidézésükkor mindig érzünk valamiféle párhuzamot a mi életünkkel és városunk sorsával, történetével. {…} Történt ugyanis, hogy Kinga a máramarosi sóbánya birtokbavételének jeléül beledobta gyűrűjét egy ottani aknába. S láss csodát, nem sokkal később egy óriási sólelőhelyre bukkantak a lengyelországi Wieliczkában … ” Tovább »

Dr. Petrássy Miklós, a honvédorvos életútja

Dr. Petrássy MiklósA Petrássy vezette hadikórház 1944 őszén a kétségbeesett magyar honvédek és üldözöttek mentsvára volt …

Petrássy Miklós vallásos szellemben nevelkedett, s ez meghatározta egész életét. Ebből következett, hogy ember volt, a szó valódi értelmében. Ez a humanizmus vezette őt az orvosi pályára.

1942 tavaszától 1943 tavaszáig a 2. Magyar Hadsereg kötelékében a 19. könnyű hadosztály egészségügyi osztagának és tábori kórházának volt a parancsnoka. E minőségében végigszenvedte a doni katasztrófát. A Doni pokolból hazatérve alezredessé lépett élő, majd a Miskolci hadikórház parancsnoka lett … 1944 december 21-én Dr. Petrássy Miklós már ott volt Debrecenben, az Ideiglenes Nemzetgyűlés miskolci küldöttjeként. 1945 februárjában a Honvédelmi Minisztérium állományába került, és az új magyar demokratikus honvédség egészségügyi főnökévé nevezték ki. Tovább »

Reguly Antal téri kisposta – az újranyitásról nem mondunk le !

hollóavagy miért csak károg Tatabányán a mai posta-holló ?

posta holló címere honlap2Szomorúan és együttérzéssel olvastam a 24 óra 2010. január 08-ai lapszámában a ” Bezár az óvárosi posta?” című cikket. A tanulságok okáért és a segítségnyújtás szándékával küldtem el a napilap főszerkesztőjének az alábbi írásomat sajtótájékoztató helyett.

A Reguly Antal téri kisposta története a lakosság kiszolgáltatottságának példája. Ekkor elkezdődött egy folyamat , melynek állomásai a mai napig tartanak. Mi is történt a Reguly Antal téri kispostával ? Tovább »

Hírmondó Letölthető ITT »

Kós Károly emléktábla avatása

Kós Károly emléktábla Újvárosban

A KPVDSZ Művelődési Ház éves programjában vette, hogy Kós Károly születésnapján, december 16-án megemlékezést fog tartani a nagy magyar építészről, polihisztorról.

A Művelődési Ház fenti törekvését lehetőségemhez mérten segíteni, támogatni kívántam. Ezért képviselői keretemből támogattam a megemlékezés megszervezését, egy kiállítás megtartását, mely Kós Károly munkásságáról szólt. Különös lehetőségként adódott, hogy Péterfy László szobrászművész, aki több alkotást készített Tatabányára, művészi munkáját ingyenesen ajánlotta fel egy bronz dombormű és emléktábla elkészítésére. A művészeti alkotás a KPVDSZ Művelődési Ház bejáratához, annak falára került. Költségei a bronzöntést és elhelyezést kívánta csupán meg. Ennek összegét képviselői keretemből biztosítottam. “

Kós Károly emléktábla avatás - 24 óra tudósítása

Az avatásra, az ünnepi műsorra, megemlékezésre nagy érdeklődés mellett, a Művelődési Ház ezen alkalomra zsúfolásig megtelt nagytermében került sor. Az avató beszédet ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő (Védegylet) tartotta. Majd Gengeliczky László előadóművész Kós Károlynak a “Kiáltó Szó” című röpiratából olvasott fel részleteket, s elszavalta Kányádi Sándor “Kós Károly arcképe alá” című versét. Az ünnepi műsorban a Csillaghordó együttes erdélyi népdalcsokrot adott élő. Petrássy Márta okl. építészmérnök vetített képes előadásában mutatta be Kós Károly szerteágazó munkásságát – építészeti, grafikai alkotásait. Olvass tovább …

( jobbra a 24 Óra c. napilap tudósítása )

AVATÓBESZÉD

DR . STASNEY ALBERT 120 éve született

Dr. H. c. Stasney Albert tanszékvezető egyetemi tanár, okl. fémkohómérnök

Stasney Albert középkorű képe“Az ábrázoló geometriát fanyar humorral átszőtt előadásaival érdekessé, vonzóvá tudta tenni és a fokozatos egymásraépítés elve alapján oktatta. Szemléltető oktatása a legkisebb érzékű tanítványában is felébresztette a térben látás képességét. Mindig nagy súlyt helyezett arra, Stasney Albert mellszobra mellette Petrássy Mártahogy a kiadott gyakorlati feladatokat az üzemi gyakorlatból vegye. Minden gyakorlati órán személyesen is megjelent, egyenként nevelte tanítványait az önálló gondolkodásmódra, a feladatok megértésére és megoldására. A mérnöki oktatás örömét az ő tanszékén érezték meg a hallgatók először, amint a rajzpapíron kezdtek kibontakozni a megoldás vonalai. Szaktárgyát, valamint a gyakorlati oktatás anyagát – a többi szaktárgy, valamint a műszaki gyakorlat igényeinek megfelelően – állandóan fejlesztette, alakította. Fáradozása kiterjedt az egyetemi jegyzetek kiváló minőségű sokszorosítására is. Itt is jelentkeztek kiváló emberi tulajdonságai.

Szeretet és megbecsülés övezte, ami a diáknóta rávonatkozó soraiból is kitűnik.   Tovább »

Karácsonyi üdvözlet 2009.

Boldog Karácsonyt kíván a Védegylet a jóakaratú embereknek !

Betlehem Újvárosbanfelsőgallai betlehem

Betlehem Újvárosban Felsőgallán

( készítette: Moser Ernő )

Az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében – Petrássy Márta újraépítette, a szakma díjazta a kápolnát

48A megyei építészkamara az Év Háza címmel pályázatot hirdetett, melynek kiállítással egybekötött díjátadóját október 28-án tartották a megyeháza aulájában. A műemlék helyreállítási kategóriában Petrássy Márta munkáját, az újraépített felsőgallai Kálvária-Kápolnát díjazta a bírálóbizottság. A testület indoklása szerint a pályázó egy egész kis műemléki környezetet értelmezett újra és állított helyre. Petrássy Márta aprólékos, mindenre kiterjedő kutatást végzett és tiszteletben tartva a régi kort, új értéket teremtett. Példamutató a gondolatiság és az építészeti alázat, ahogy munkáját elvégezte . Olvass tovább

A helyreállítás története I. A helyreállítás története II .

A Szent Borbála Alapítvány története

Szent Borbála szobor részletA hagyományok őrzését a múló idó hozza, amikor a visszatekintést, az elődök kincseinek továbbadását a hagyományőrzők kötelezettségnek tekintik. {…} Mindent, amit az Alapítvány tenni tudott, közösségben tette. Örülök annak, hogy az eredményeket sokan tekintik magukénak, hiszen ez volt az igazi cél. Az alapítvány csupán keretet adott ezen tevékenységnek. Az igazi hagyomány mindaz, amit a bányász múltunkból emlékeinkben őrzünk. Számomra a tatabányai feledhetetlen emlékű XII/a, XV/a, XV-ös aknák, a nagyegyházi bányaüzem szénmezői, de leginkább bányász társaim. Mindaz, amit a hagyományokon keresztül tettünk, Szent Borbála tisztelete, őértük való.

Dr. Petrássy Miklós írása a Szent Borbála Alapítványről bővebben »

Szent Borbála szobor Tatabányán

Szent- Borbála - szobor - tatabanyanAz emlékművek mindig megállásra késztetnek. Szépítik a környezetet, szabadságot árasztanak, zöld területet teremtenek maguk körül. Az emberek évente legalább egy alkalommal összegyűlnek, emlékeznek, ünnepelnek. Tatabányán nyolc köztéri alkotás felállításában voltunk kezdeményezők, szervezők, megvalósítók. Ma a tatabányaiak bizonnyal örömmel nyugtázzák: szépek a szobrok. Ebben az alkotók után a legnagyobb érdem építészmérnök feleségemé. Öröm számomra, hogy a képviselőtestületben fiam e vonatkozásban is folytatta törekvéseimet, a Város szépítésének nemes feladatát. Olvasson tovább

A Szent Borbála szobor felújítása

FelújításA Szent Borbála szobrot 1994-ben állíttatta a Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány. Az elmúlt 15 év alatt a szobor posztamense csúnyán bepiszkolódott a levegő szennyezettsége miatt. A piszoktól a feliratok szinte olvashatatlanná váltak. Ifj. Dr. Petrássy Miklós kezdeményezte a szobor durva szennyezettségétől való megtisztíttatását, a szobor impregnálásának elvégeztetését.  Olvass tovább

Országos védettséget kapott a Tulipános-ház

tulipanos -hazIfj. Dr. Petrássy Miklós indítványa a Tulipános Ház, másnéven a Tiszti Kaszinó műemlékké nyilvánításának kezdeményezésére.

Tisztelt Közgyűlés !

A 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről preambuluma az alábbiak szerint fogalmaz: “Kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője. “

Az előterjesztés tárgyát képező Tulipános ház a tatabányai emberek számára biztosan kielégíti a törvényben foglaltak tartalmát. Védelme, jelenlegi romló állapota többek között közgyűlésünk felelőssége és feladata is. Hosszú évekig tervezőjét sem ismertük.  Olvasson tovább

Szent Borbála szobor TatabányánAz emlékműállítások igaz története …

Tatabányai önkormányzati képviselőként nem sikerült egyetlen alkalommal sem a győztesek oldalára kerülnöm – ma már fiammal (ifj. dr . Petrássy Miklós) együtt közösen mondhatjuk, – kerülnünk húsz év alatt. Ezért minden tervünket csak nagy küzdelmek árán tudtuk valóra váltani. Az eredményeknek aztán mindig lett gazdája. Ez történt a szobrok állításának során is … Szent Borbála szobor »

Esterházy János szobra

56osszobor

Aradi13kopjafák

Esterházy János » 56-os emlékmű » Aradi vértanúk emlékműve »

Eletfa TatabányaLovas szoborGál István szobraKós Károly emléktábla Újvárosban

Életfa – Emese Alma » gr. Eszterházy József » Gál István » Kós Károly »

Távhődij – Fűtőreőmű – A lakosság teherbíró képessége

radiátorTatabánya Közgyűlése ítéljen el minden, a lakosság szegénységére alapozó politikai manipulációt ! A Védegylet javaslata szerint a távhődíj emelése mértékének megállapításakor a lakosság teherbíró képességét kell alapul venni. Minden további emelésre csak azt követően kerülhet sor, ha a Város polgárai számára biztosított a takarékoskodás lehetősége, a fogyasztás mérhetősége és szabályozhatósága.

Olvass tovább

A Szent Korona és a Történelmi Magyar Alkotmány

Szent- koronaA korona kutatás elmúlt húsz éve bizonyította azt az ezeréves néphitet, hogy:

– Szent István királyunkat ezzel a Szent Koronával koronázták meg és ez volt az a korona, melyet halálos ágyán a Boldogasszonynak, Szűz Máriának felajánlott.

– A Szent Korona eredetileg a Szent Koronának készült, előre megtervezett alkotás.

A magyar történelem elmúlt ezer éve, beleértve napjainkat is, a Szent Korona köré fonódó történet és eszmevilág. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a Szent Korona eszme a XV-XVI. századtól Szent Korona-tanként elfogadott alkotmányként funkcionál.

Joggal kérdezheti a tisztelt olvasó, akkor nem igaz az, hogy az 1949. évi Alkotmány az első alkotmánya volt Magyarországnak ? Így van, nem igaz. Volt alkotmánya az országnak, történelmi szokásjogi alkotmánya, éppen olyan alkotmány, mint Angliában napjainkban is van. Olvasson tovább