A komáromi PAVILON-IVÓKÚT – Év háza pályázat 2011

 

 

A KOMÁROMI IVÓKÚT ÉS PAVILON

HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE

 

 

 

 

 

 

Komárom Város Polgármesteri Hivataltól kaptam megbízást az Erzsébet tér, Bajcsy-  Zsilinszky út közötti terület szabályozási tervének elkészítésére.

E terület a régi térképen Új-Szőny megnevezéssel szerepelt. A térkép a Gyár utcát, Erzsébet teret, Iskola utcát, Úri utcát mutatják 1907-ből. A Gyár utca, Erzsébet tér megtartotta régi nevét az Igmándi utcával együtt. Az Iskola utca Bajcsy-Zsilinszky utcává, az Úri utca Sport utcává változott. A trianoni békediktátum után az Új- és Ó-Szőny Dunán inneni komáromi része különös jelentőséggel bírt. Klébelsberg Kúnó javaslatára az elvesztett Komárom pótlására Új-Komáromot kívántak felépíteni. A mai Szent Imre Katolikus Általános Iskola alapítója Klébelsberg Kúnó volt. Az Iskola utcában felépített hotel, az Igmándi úti keserűvíz palackozó, a Szent István templom és parókia, a posta épülete és még több XX. század elején felépített épület egy városközpont, a polgári élet keretei lettek.

A Bajcsy-Zsilinszky utca épületei az idők folyamán romlásnak indultak, polgári jellegüket elvesztették, de még alkalmasak voltak a megújulásra. A Bajcsy-Zsilinszky utca északi házsora mögött ipari telkek, az elszlömösödött, elhagyott épületek és egy szállítmányozási vállalkozásból eredő zaj és por fogadta az Erzsébet hídról a trianoni határra érkezőket. Megdöbbentő a keserűvíz épület szomszédságában felépült nyomdacsarnok. E  környezetbe a multi épületek előképét hozta.

Az általam készített rendezési tervben tudomásul kellett vennem az önkormányzat azon döntését, hogy ide multi áruháznak kell helyet biztosítani. Célom azonban az volt, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel megóvjam a Bajcsy-Zsilinszky utca régi hangulatát és csak minimális, értéktelen épületet bontsanak el.

A környék különleges értéke a Bajcsy-Zsilinszky utca közelében az Igmándi úton egy 1953-ra datálható fúrásból eredő kút. A kút állandó folyással rendelkező ivóvízének ásványvíz minősítése mindmáig elmaradt.  Népszerű, állandó látogatottságú, szinte Komárom egyik legforgalmasabb pontja.

Már a rendezési tervben biztosítottam számára közterületet összekötve a Bajcsy-Zsilinszky utcával és a multi áruházzal. A komáromi ismeretségem folytán a kút megmentésére szövetkezhettem dr. Kovássy László önkormányzati képviselővel, aki az ügy mellé állva kellő támogatást nyújtott a képviselőtestületben. A kút a megszűnés határán állt, bár folyamatosan folyt a víz, a kútfő szétfagyott, gazdátlanul állt, telke nem volt. A szomszédos vendéglő telkén állt megtűrve.

A pavilon és az ivókút megépítése a környezet kialakításában egy folyamat, mely jelenleg is tart. Kezdetben csak a pavilon 10×10 méteres területe épült be. Ezt követte a gyalogút megépítése 2007-2008 folyamán. (l. Tervezői vélemény) Az elmúlt években újult meg az egykori parókia és épült meg a kút kapcsolatát biztosító árkádsoros üzletház is. Napjainkban van folyamatban a komáromi városi főépítész tájékoztatása szerint az árkádsor teljes kiépítése a pavilon járdájáig. Tulajdonost talált a Bajcsy-Zsilinszky úti bejárat másik saroktelke, mely helyi védelem alatt eredeti formájában kerül helyreállításra.

Az ivókút és környezetének kialakítására egy pavilonépület tervezésére felhatalmazást kaptam, melynek folyamatát az alábbiakban mutatjuk be:

1. Döntéselőkészítő tanulmányterv ennek alapján döntés született a legfontosabb kérdésekről:

 • • Hol legyen a kút helye –maradjon az eredeti helyén
 • • Pavilonépület fedje a kutat, öntöttvas szerkezettel
 • • Merre haladjon a gyalogút
 • • A kút átellenes oldala is hasznosuljon
 • • A kút formája, jellege lényegesen ne változzon

2. Engedélyezési terv készítése. A tervezés során a Kandeláber Rt. szakemberei voltak segítségemre a megfelelő szerkezetek ill. elemek felhasználási lehetőségei bemutatásában. A kút kiképzése is a kandeláber Rt. biztosította a lehetőséget. Az eredeti kútból a kiköpőfej változatlanul maradt, párját minta után öntötték. A kútfej kialakítása engedélyezési tervet nem igényelt, az az eredeti kút jellegének megtartása mellett a készítővel történt konzultáció alapján valósult meg.

3. A megvalósult kút-pavilon együttes környezete

 • • A megvalósult együttest képekkel mutatjuk be, melyeket az alábbiak köré csoportosítottunk.
 • • A pavilon megjelenése a kúttal
 • • Pavilon és kút részletek
 • • Megváltozott környezet
 • • Megőrzött, megújuló Bajcsy-Zsilinszky utca

 A kút tetejére Nepomuki Szent János szobrot is javasoltunk, mint a hidak védőszentjét. Nepomuki Szent János szobrát a Vág folyó hídjáról Koppánymonostor városrészbe telepítették az 1900-as évek elején. E gondolat még megvalósításra vár. Az ivókút és pavilon nem terjedelmes épület, de látogatottsága és igen erős környezetszervező ereje révén Komárom város leggyakrabban látogatott középületévé vált. A pavilon húzóereje, a látogatók sokasága is hozzájárult ahhoz, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcán történő felújítások meginduljanak. Az Erzsébet hídról érkezőket egy igényesen megépített látvány fogadja. Mindezek figyelembevételével a pavilon bemutatását és értékelését érdemesnek ítéltem az Építész Kamara pályázatán.

Tata, 2011. augusztus

Petrássy Márta okl. építészmérnök

 

TANULMÁNYTERV a Komárom, Igmándi úti ivókút, pavilon felújításához

Előzmények:

 Az Igmándi úti ivókút történelmének feltárása nem volt feladatom. A Polgármesteri Hivataltól kapott iratok a kút vízjogi engedélyezését tanúsítják. Jelenlegi státusza, fakadásának pontos külszíni helye nem tisztázott. Feltételezhető, hogy víznyerő, vagy szénhidrogén kutató fúrás eredményezte a víz felszínre törését.

A folytonfolyó kút azonban a komáromiak elmondása szerint is emberemlékezet óta folyik, és a nap bármely szakában az emberek sokaságának ad lehetőséget a vízre.

Amikor megjelent a hír a kút sorsának változásáról, a kútrajárók egymást biztatják annak védelmére. A víz kellemes íze nem árulkodik szennyeződésről, tisztaságának megóvása, ellenőrzése, a kútfej helyének megállapítása és megóvása okkal javasolható.

 A Tesco beruházás megjelenésével került sor a kút felújításának tervére. Mellékeljük ennek megjelenítésére a beépítési javaslatot, melyet a Tesco beruházás szabályozási tervéhez készítettünk.

 Mellékeljük az ivókútról készült fotót, mely képen is látható, hogy a kút állaga idők folyamán megrokkant, csoda, hogy még áll a talpán.

A Polgármesteri Hivataltól kaptam a feladatot arra, tegyek javaslatot a kút rekonstrukciójára. A feladat a kút esetlegesen új helyen történő elhelyezésére, környezetének kialakítására, esetleges lefedésére is kiterjed. Feladatom ezúton egy olyan döntéselőkészítő tanulmány készítése, mely alapján a kút újjáépítésének keretei eldönthetőek. A szükséges döntések meghozatala után kerülhet sor a kiviteli tervek elkészítésére.

 A tanulmány alapján az alábbi döntéseket kell meghozni:

 

 Hol legyen a kút helye?

 • • Maradjon jelenlegi helyén ( 1. 2. ábra)

 • • Kerüljön a kút az Igmándi utat a Tesco parkolóval összekötő gyalogút átellenes végére (3. 4. ábra)

Milyen legyen a kút kiképzése

 • • Öntöttvas pavilon alatt a maihoz hasonló megjelenésű kútfő (megengedett módosítások: kétirányú kifolyó, a pavilonhoz illő forma) 1. 3. ábra
 • • Az előzőekhez hasonló, a lefedő pavilon azonban fából készülne
 • • Pavilon alatt egyedi tervezésű kútfej öntöttvasból, vagy Zsolnay majolikából, vagy egyéb szobrászati alkotásként
 • • Szabadonálló díszkút 2. 4. ábra

 Hol haladjon a gyalogút?

 • • Jegenyesort megtartva a jegenyesor és a csarnok között (5. 6. ábra)

 •  
 •  
 • • Jegenyesor feláldozásával, annak nyomvonalában
 • (7. ábra, Beépítési javaslat)
 • • Jegenyesor megtartásával, annak a Vasmacska       felőli oldalán

 

 

 

 

 

 

 

Minden változatban feltételeztük

 • • az Igmándi út és a Tesco parkoló közötti gyalogút megépítését, igényes terméskő (gránit, bazalt) burkolattal,
 • • a kút környezetének és a gyalogút öntöttvas világítótestekkel, kandeláberekkel való megvilágítását.
 • • A pénzváltó és nyomda csarnoképület valamint a Vasmacska hátsó kiszolgáló udvarának eltakarását az út mentén növényzet telepítésével. (l. a képeket az ivókút környezetéről)

E tanulmány elkészítésének általános szempontjai:

 • • Biztosítva legyen a nagyközönség tradicionális vízszerzési lehetősége,
 • • Idegenforgalmi értékkel bíró létesítmény létrehozása
 • • Komárom város jellegzetes, jelképszerű létesítményévé válhasson a kút

 

 

 

Javaslatok leírása:

 

 

 Pavilonos kút az Igmándi út mellett               1. ábra

 

Az ivókutat a rendezési tervnek megfelelő helyre helyeztem el, a jelenlegi helyén. A rendezési terv erre egy 10x10méteres közterület kiszabályozásával ad lehetőséget. Az önkormányzat e területet végső esetben kisajátítással szerezheti meg.

 

Az ábrázolt pavilon öntöttvas szerkezetű, kb. 5 méter átmérőjű, 3 méter vállmagasságú. (8. ábra)

 

Az általam tervezett pavilon természetben való megjelenését a 9. ábra mutatja.

 

Az ivókutak utak mellett való elhelyezkedése gyakori. A közelmúltban épült ilyen kút a Gellért szálló előtt. Ennek egy régi győri példáját mutatja a 10. ábra.

 

Számos borvizes kút áll Erdélyben a főutak mellett

 

A 11. ábrán fából készült pavilon látható. Az öntöttvas pavilon helyettesíthető ilyen fapavilonnal.

Az öntöttvas bemutatott pavilon a Kandeláber Rt.-nél (Szentendre) megrendelhető.

 

A pavilont két lépcsőfok magasságban nemes kő burkolatra javaslom elhelyezni, hogy a kút méltó hangsúlyt kapjon. A gránit kiskockakő burkolatú járda e magasítást körbeveszi.  A pavilontól gyalogút vezet a Tesco parkoló járdájáig. A gyalogút végpontját a 3. ábra szerint javaslom kiképezni. A gyalogút végének kiteresedő része park vagy vendéglátó egység, kávézó, cukrászda elhelyezésére ad lehetőséget.

 

Szabadonálló díszkút az Igmándi út mellett               2. ábra

 

E változat abban különbözik az 1. elrendezéstől, hogy szabadonálló díszkutat ábrázoltam.

 

A díszkút alsó része valódi kőből faragott, két oldalán adja a vizet. Szintén a környezetéből kiemelve áll.

Vasszerkezete akár 4-5 méter magas lehet. Szintén megrendelhető a Kandeláber Rt.-nél. (12. ábra)

 

A jelenlegi helyen álló (1. 2. ábra) kutaknál előnyként jelenik meg:

 • A kút a megszokott, „régi” helyén áll
 • Az országhatáron belépők azonnal egy impozáns attrakcióval találkoznak
 • Várhatóan nem kell áthelyezni a földalatti csővezetékeket
 • A kúthoz való közlekedéshez nem kell elhaladni a kellemetlen látványú csarnok és a Vasmacska gazdasági bejárat mellett

 

Pavilonos kút a gyalogút Tesco felőli végénél            3. ábra

 

Ebben a változatban az 1. ábra szerinti pavilonos kutat helyeztem el az 1555/2 hrsz.-ú telek végén. E helyen a pavilon jól látható mind az Igmándi útról, mind a Tesco parkolóból, mind a Bajcsy-Zsilinszky útról, mind az 1555/2 hrsz.ú telken megépíthető üzletek gyalogútjáról is.

 

A kút burkolatszintjét 1-1.5 méterrel javaslom kiemelni a Tesco parkoló szintjétől. A kút közvetlen környezetét terméskőből épített, kb. 2 méteres támfallal kell leválasztani a mértani alakzatú parkolótól és Tesco épülettől. A támfal íves kiképzésű legyen a kontraszt érdekében. A támfal határolta területről tereplépcső vezet a Tesco parkoló járdájához.

A támfal tetejére méretben odaillő álló lámpatesteket kell helyezni a terület kivilágítása érdekében.

A létesítmény északi oldalán nagy görgeteg kövekből épített sziklakert csökkentheti a támfal magasságának látványát.

A kút figyelemfelkeltőjeként feltétlen javaslok a gyalogút Igmándi úti kezdetéhez egy kapuzatszerű építményt.

A pavilon alatt elhelyezendő, az eredeti kútfőhöz hasonló kifolyó elkészítését szobrászművészre javaslom bízni.

 

 

Szabadonálló díszkút a gyalogút Tesco felőli végénél          4. ábra

 

E változat elrendezését tekintve megegyezik a 3. ábránál elmondottakkal, a díszkút kiképzését tekintve a 2. ábránál elmondottakkal.

 

 

Tervezői javaslat:

 

A döntéshozóknak arra teszek javaslatot, hogy fontolják meg a jegenyefák egy részének kivágását, mivel azok meglehetősen öregek. Kivágásuk lehetőséget ad arra, hogy a gyalogutat optimális nyomvonalon vezessék, távolabb a csarnoképülettől, a rendezési tervnek megfelelően. Ez lehetőséget biztosítana a gyalogút mellett új növényzet telepítésére is.

 

Javaslom, fontolják meg annak lehetőségét is, hogy az 1. ábra szerint öntöttvas pavilon készüljön az eredeti kútnak megfelelő kútfővel, az eredeti helyén. Hagyományőrzés, elegancia, célszerűség szempontjából ezt a megoldást tartom a legjobbnak.

 

Minden változatban a rendezési tervnek megfelelően többlet parkolóknak helyet biztosítottam a Vasmacska számára is. A kúthoz gépkocsival érkezők számára (bár kis számban vannak) mind a Tesco hatalmas parkolója, mind az Igmándi út parkolói rendelkezésére állnak.

 

Tatabánya-Komárom, 2005-05-31

 

                                                                  Petrássy Márta

                                                                  okl. építészmérnök

 

MŰSZAKI LEÍRÁS

 

a Komárom, Igmándi úti ivókút, pavilon

építési engedélyezési tervdokumentációjához

 

Előzmények:

Komáromban az Igmándi út nyugati oldalán a Vasmacska étterem (1575/2 hrsz.) és a nyomda (1554 hrsz.) között a telekhatáron üzemel egy közcélokat ellátó ivókút. A kútfő mészkőből készült, az Igmándi út felé szerelt réz kifolyóval. Vize folyton folyó, a kútfő előtt karéjalakú víznyelő vezeti el a vizet. Közvetlen környezetét viacolor kővel burkolták.

 

Az elmúlt években a kútfő jelentős fagykárokat szenvedett, szinte a vízvezeték acélcsöve tartja a kútfőt.

Komárom Város Önkormányzata elhatározta az ivókút felújítását. Első lépésként az általam készített szabályozási terv keretében biztosította a kút számára a közterület kialakításának lehetőségét és a kút lefedéseként pavilon építhetőségét. Második lépésként önkormányzati döntés született arról, hogy a kút fölé köralakú öntöttvas pavilon épüljön, továbbá a kútfőt a jelenlegihez hasonló formában kell felújítani, két kifolyóval. Ezen felül a pavilon területéről kiindulva gyalogút épüljön a bevásárlóközpont parkolójáig. A gyalogút a nyomdacsarnoktól elhúzva, a jegenyefák vonalában haladjon.

Harmadik lépésként az érintett telkek tulajdonosaival történt tárgyalás eredményeképpen kialakult az ivókút telke. A telek egy kb. 100 négyzetméteres teresedés a vendéglő és a nyomda között, melyet gyalogút számára kialakított 3 méter széles teleksáv köt össze a bevásárló központ parkolójával.

Az ivókút ellátó bázisa egy mélyfúrású pozitív kút. A kút vízjogi engedéllyel rendelkezik, engedélyszám 27.037/1968. A vízhasználat engedélye határozatlan időtartamú. Az engedélyes jogosult a kút vizét két darab szabadkifolyón keresztül 65-70l/perc vízszolgáltatással közcélra folyamatosan rendeltetésszerűen üzemeltetni.

Eljártunk a vízügyi hatóságnál. (Dr. Jenei Árpádné) Egyeztetés szerint a kútkifolyó tervezett áthelyezéséhez a vízjogi engedély módosításához nincs szükség.

A kút helye, a kútfej kiképzése takart állapotban van, ismeretlen. A vízjogi engedély előírja a ivókút csurgalékvizének elvezetését. Vízjogi engedélyt mellékeljük.

 

Helyszínrajzi elhelyezés:

 

Az ivókút telkének északi és nyugati oldalhosszúsága 10 méter, keleti hossza 8 méter, déli hossza 12 méter. Az aránylag szűk területen a pavilont körszimmetrikus formájának megfelelően, továbbá, hogy ne kerüljön túl közel a nyomda épületéhez, úgy helyeztük el, hogy egyenlő távolságra legyen a két oldalsó és hátsó telekhatárától. Tehát a szögfelezős szerkesztés alapján a pavilon középpontja 4.5 méter távolságra van az oldalsó és hátsó telekhatároktól.

A telket jelenleg északon a Vasmacska vendéglő aszfaltozott gépkocsibehajtója, keletről az Igmándi út viacolor burkolatú gyalogjárdája, délről a nyomda beton gyalogútja, nyugatról pedig elhanyagolt zöldfelület határolja.

 

Alaprajzi elrendezés, szerkezet

 

Az ivókút rekonstrukciójára és a pavilon elhelyezésére döntéselőkészítési tanulmánytervet készítettem 2005. májusában, melyben többek között öntöttvas pavilont javasoltam a kút lefedésére. Ennek alapján a készült aTungsram-Schreder Rt. ajánlati terve. A tervezett pavilon a Tungsram-Schreder Rt. egyedi gyártmánya, kör alakú, fedett, oldalt nyitott elrendezésű.

A pavilon alátámasztó szerkezete nyolc darab mintázott öntöttvas oszlop. Az oszlopok egy 2.4 méter sugarú kör mentén helyezkednek el. Az oszlopok alapozása helyszínen készülő beton pilléralap.

A pavilon pártázata kifelé hajló formájú, gömbbel díszített. A díszítés tartja a nyolc oszlop által meghatározott nyolcas osztást. A pártázat alatt az oszlopok között átlós mintájú, alul íves záródású felület van.

A pavilon lefedése közel gömbsüveg alakú, mely felület az oszlopoknak megfelelő kiosztású bordákkal meg van osztva. A héjalás Rheinzink gyártmányú pikkelyfedés. A pavilon belső mennyezete faburkolatú.

 

Szintmagasságok:

Telek burkolatszintje:                                -0.15

Pavilon padlószintje:                                 +-0.00

Pavilon pártázatmagassága:                      +3.7

Pavilon tetőmagassága: (csúcsdísz nélkül)          +4.78

 

A pavilon középpontjában áll a rekonstruált kút. A kút mészkőből készül, keleti és nyugati oldalán kifolyóval, a kifolyók alatt vízfelfogó medencével, mely a csurgalékvizet vezeti el. A vízfelfogó medence átmérője 1.6 méter. Formailag négy szelvényt alkot, melyekből kettő medenceként funkcionál. A másik két szelvény (melyek nem mélyítettek) alkalmas a kút helyreállításáról megemlékező szöveg befogadására, ill. pl. a város címerének elhelyezésére. A kút körül süllyesztett folyóka készítendő, a burkolat víztelenítésére. A folyóka lefedése 15 cm széles Tungsram-Schreder gyártmányú Erkel típusú, körívesen kiképzett folyókaráccsal történjen.

 

A pavilon alatti terület 2.9 méter sugarú köralakú térség. Burkolata süttői mattcsiszolt lappal és tardosi mattcsiszolt lappal történjen, körszimmetrikus íves mintával, burkolati terv szerint. E térség egy lépcsőfokkal áll magasabban a környezeténél. Maga a lépcső szintén mattcsiszolt süttői kőburkolatú.

Az ivókutat lefedő pavilon terve együtt érvényes az ivókutat környező terület burkolattervével.

A pavilon környezete a 10-10-12-8 méter oldalhosszúságú négyszögletes közterület. E terület 8/8 kiskockakővel burkolandó. A burkolás burkolatterv alapján készítendő. A nyolc pavilonlábnak megfelelő irányban sugarasan fekete bazalt kiskockakő helyezendő el két sorban, a közötte lévő mezőket világosszürke kiskockakővel körkörösen kell kirakni.

 

A térség szegélye két sor 20/20 bazalt nagykockakő. E szegély a Vasmacska felé kis magasságú támfalként funkcionál, mivel a Vasmacska gépkocsi behajtója befelé lejtős. Az Igmándi út felé a szegély vízszintesen képezendő ki, (-0.18=110.24mBf) ezáltal a szegély változó magasságú lépcső, mert az Igmándi úti új járda itt észak felé lejt. A nyomda felé a szegély követi a nyomda betonjárdáját, (-0.09- -0.18) nyugati oldalon pedig a zöldterület felé vízszintes. (-0.09= 110.33mBf)) A térburkolatnak kb. 1%-os általános esése van az Igmándi út felé.

A térség három sarkán növényzet számára hely képezendő ki, burkolatterv szerint. A térség északi és déli oldalán Dunakorzó típusú korlát helyezendő el.

 

A gyalogút 2 méter széles burkolatot kap. Szegélye 1 sor bazalt nagykockakő, közötte legyezős rakásban világos kiskockakő. A világos kiskocka rakást burkolatterv szerint kettős fekete kiskocka csík szakítja meg.

A gyalogút burkolatának kiképzése 10 méterenként ismétlődik. Ugyancsak 10 méterenként 2.5×0.5 méter méretű szélesítés készítendő pihenőpad számára.

A gyalogút burkolatának utolsó szakaszát a bevásárló központhoz való csatlakozásnál csak az ott kialakuló funkció ismeretében lehet meghatározni. Az elhelyezendő padok Sétány típusúak.

A gyalogút mentén Beszterce típusú kültéri világító oszlopok helyezendők el.

 

Közművek:

 

Viziközmű:

Az ivókút csurgalékvize jelenleg a szomszéd telek aknájába köt be. Az ivókút áthelyezése után új NA100 pvc gravitációs elvezető csatorna készítendő.

A kútkifolyó áthelyezése kapcsán víztelenítő főelzáró készítendő, golyóscsap beépítési készlettel és csapszárral.

Elektromos energiaellátás:

A pavilon és a gyalogút világítása az Igmándi út mellett álló köztéri lámpából csatlakoztatható.

A rendezési terv kábel vezetését csak közterületen engedi meg. A tervezés befejezése előtt helyszíni szemlén győződtünk meg arról, hogy az ivókút számára kijelölt terület északi határa mentén elektromos kapcsolószekrény áll. A kapcsolószekrény eltávolításáról, mely az ivókút környezetébe esztétikailag nem illeszthető, gondoskodni kell. A kábelek védelmét úgy kell biztosítani, hogy az ivókút létesítményei e terv szerint maradéktalanul megvalósíthatók legyenek.

Tatabánya, 2006-03-07

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>