Az Életfa szoborkompozíció – 64 vármegye címerével és az angyalos középcímerrel

Eletfa-2Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. augusztus 26-ai ülésnapján elfogadta ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványát, mely arra irányult, hogy az Életfa szoborkompozíció egészüljön ki a hatvannégy vármegye címerével és a hajdani országcímerrel („két angyallal középcímer”) az eredeti terveknek megfelelően (önálló képviselői indítvány: 2010. június ITT »    ill. 2010.augusztus ITT ») 

Az Életfa – Emese Álma – József Attila Nem, Nem Soha! című versének szobra (vers olvasható ITT ») Tatabányán a  Fő téren áll az ezeréves magyar állam tatabányai ünnepsége (2000. szeptember 2.) óta. A szobor felállítására Dr. Petrássy Miklós akkori önkormányzati képviselőnek, a Független Tatabányai Védegylet elnökének kezdeményezésére került sor, a szoborállítás előkészítése, szervezése és bonyolítása is neki köszönhető (Az Életfa-szobor állításának története ITT »).

Középcímer angyalokkal

 “Középcímer két angyallal” országcímer

A tér vonzotta egy szoborállítás gondolatát. Trianon emlékművet soha nem akartam, mert még a kimondott szó is irritál. Trianon fájdalma azonban a miénk, de a miénk a fel nem adás kötelezettsége is. A reményt, az emlékezés ezer évét szerettem volna egy szoborban megjeleníteni, mely nem a szenvedést, hanem a fennmaradást láttatja. Ezek voltak az induló gondolatok, mellyel Péterfy László szobrászművészt kerestem meg. Róla tudtam, olyan művet tud alkotni, mely szavakkal nem kifejezhető (Dr. Petrássy Miklós).

AEeltfa-1 megvalósítást ma mindenki láthatja. A támfalon áll egy fa, ágai a Kárpát medence folyóival azonosak, levelek a gallyakon ott vannak, ahol magyarok élnek. Rügyek azonban mindenhol vannak, mikből levelek fakadhatnak. A gyökerek mélyre hatolnak és hosszan elhúzódnak kelet felé. Ezer éven túl… Kezdetben a gyökerek, mintha az ágak a vízre vetülnének, majd a gyökerek szarvasagancsként folytatódnak. Aztán napkorong, feléje szarvasok futnak. A minta mongol ásatáskor előkerült kővéset mása, a szarvaslegenda és keleti származás megjelenítése.

Eletfa-Emese alma-nem, nem, sohaPéterfy László szobrászművész eredeti tervében a teret határoló támfalra a történelmi Magyarország vármegyéinek címerét képzelte el. Annak az időszaknak a helyi politikai hangulata azonban nem volt alkalmas a címerek elhelyezésére. Ugyanerre egy évtizeddel később már lehetőség nyílik. A történelmi Magyarország címereinek megjelenítése a magyarság múltjának, megbecsülésének módja, egy képzőművészeti alkotásban való ábrázolása senkit sem sérthet, sőt erősíti a nemzeti összetartozás alapelvét.

Az önálló képviselői indítványt  a közgyűlés két fordulóban tárgyalta (június-augusztus). Időközben a szobrászművész, a Fő tér rekonstrukciójában közreműködő tervezők, a város építészeti irodája és a kezdeményezők konzultáltak az eredeti kompozíció megvalósításáról. Egyöntetű véleményük szerint a címerek elhelyezése a tér rekonstrukciójának elképzeléseibe illeszkedik, esztétikai szempontból kívánatos. 

Komárom vármegye címerePéterfy László szobrászművész elképzelése szerint a címerek “… az Életfa tér támfalára helyezhetők el az Életfa és a parkba vezető lépcsősor közötti 22/2,35 m méretű falszakaszra. {…} A címerek anyagául édesvízi mészkövet (vracca) javaslok, mely finom, egységes anyagú és alkalmas az aprólékosan faragott munkához. Színe megegyezik az Életfát tartó falszakasz mészkő burkolatával. A címerek száma 66, mert Beszterce-Naszód és Szilágy megyéknek kettős címerük van. Méretük 45 X 30 cm. A falszakaszra két sorban helyezhetők el. A sort az országcímer indítja, melynek méretei a két angyallal 110 X 140 cm.”

Tatabánya, 2010. augusztus 26.                 /Komárom vármegye címere /

Dr. Petrássy Miklós elnök, Független Tatabányai Védegylet, ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő

 

A közgyűlés által elfogadott határozati javaslat: 

  1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése az Életfa szoborkompozíciónak a hatvannégy vármegye címerével és az „országcímerrel két angyallal” történő kiegészítésével egyetért.
  2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Péterfy László szobrászművészt megbízza a címerek elkészítésével legkésőbb 2011. augusztusi határidővel.
  3. A címerek kivitelezésének fedezetét a 2011. évi költségvetésben 5.5 millió forint keretösszeggel beépíti. A megrendelésről határidőben intézkedik.

 Határidő:

  1. Szerződéskötésre a 2. és 3. pont szerint 2010. szeptember 20.
  2. Kivitelezés: 2011. augusztus 20.