Szent Borbála tér Tatabányán

Szent Borbála tér elnevezését 1991-ben dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő kezdeményezte, melyet önálló képviselői indítványként terjesztett a város képviselőtestülete elé. A javaslatot Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 192/1991(XI.21.) kgy. számú határozatával fogadta el. Az elnevezés a már tervezett szent Borbála szobor helyét jelölte.

Önálló képviselői indítvány

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlések

1991. november 28-i ülésére

Tárgy: Szent Borbála tér elnevezése

Előterjesztő: dr. Petrássy Miklós

önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselőtestület!

Számtalan nehézséggel terhelt gazdaságunk mindennapi emberi feszültségek forrása. Talán közhelynek is tekinthető a történelmi hivatkozás, mely szerint a megoldást a maradandó értékek megőrzésében kell keresnünk.

Városunk lakossága egyöntetűen állt a Turul madár helyreállítása mellé. A bronz madár jelképpé vált, mert minden hatalom felett együtt élt a város, az emberek örömével és bánatával. A jelkép, melynek első gazdái Bánhida lakói voltak, a magyarok honfoglalását jelzi bizonyítva, hogy ezer évvel ezelőtt hont alapítottak elődeink magyarnak, németnek, szlováknak.

Tatabánya minden sejtjének magja a bánya. Így lesz ez még több generáción át, akkor is, ha az utolsó bánya is befejezi életét. Ezen ősi szakma nem első válságát éli történelmében. De a vészharangok hiába szóltak a múltban is annyiszor. A régmúltkorok adománya az energiát adó szén több száz millió tonna nagyságban itt él velünk. Ennek ellenére a könnyen ítélő politika már-már a bányászat temetésére készül. De nyilváníthatják a bányákat holtaknak, ez a halál csak tetszhalál lehet.

Ennek a történelmi folyamatnak, ennek a nemzeti kincsnek kell védelmére lennünk. A bányászatnak továbbéléséhez most olyanokhoz kell visszanyúlnia, akik szellemük erejével tudnak hatni.

Szent Borbála tisztelete, legendája olyan maradandó erkölcsi erő, melyből a bányászok és minden más szakmájú ember meríthet.

A bányászok különleges tisztelete Szent Borbála iránt nem kötődik politikai, vallási, nemzeti hovatartozáshoz, de a bányász múlt megbecsülését a jelen és jövő hitét hordozza.

Javaslom, hogy a város központjának egyik elkülöníthető részét, konkrétan a Fő tér és környéke részletes rendezési terve tárgyú tanulmányban foglalt Iroda és Kiállítási tér neveztessék el Szent Borbála térnek. Az elnevezés két épületet, a Közművelődés Házát és az új irodaházat érinti, így igen kis adminisztrációs következménnyel jár.

Meggyőződésem, hogy a közelgő Szent Borbála napi bányász ünnep előtt indítványom elfogadását Tatabánya bányász emberei, a bányászat tisztelői mély érzelmeket kiváltó gesztusként fogják fogadni.

Indítványom alátámasztására álljon mellékletként az a levél, melyet Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve 500 főt meghaladó aláírással láttak el.

Tatabánya, 1991. november 8.

Dr. Petrássy Miklós

Önkormányzati képviselő

Határozati javaslat:

Tatabánya megyei Jogú Város Közgyűlése a Fő tér és Környéke részletes rendezési tervében megjelölt Kiállítás és Iroda teret Szent Borbála térnek nevezi el.

Felelős: Bencsik János polgármester