Gr. Eszterházy József lovasszobra

lovas szoborSzent István király koronázásának ezer éves évfordulója végre alkalmat adott arra, büszke lehet múltjára a magyar ember. Jó ötlet volt, hogy az ünnepségeket központilag támogatták, és még jobb volt, hogy a települések, közösségek dönthettek arról, kikre és miként kívánnak emlékezni. Tatabányán négy szobor felállítását kezdeményezték, melyből három megvalósult.

Eszterházy József lovasszobra (1682-1748) Bánhida határában áll. A szobor állításának kezdeményezője László Tibor a város akkori főépítésze volt. Eszterházy József országbírót , Komárom vármegye újjászervezőjeként és lakosságának betelepítőjeként tartja számon a történetírás. Bányászathoz Mikovényi Sámuelen keresztül kötődik. Mikovényi Sámuel a selmecbányai bányászati akadémia professzora, Eszterházy József megbízásából szabályozta a tatai Öreg tavat, készítette el Komárom vármegye térképét.

Eszterházy József 1733 és 1755 között Alsógalla és Felsőgalla németajkú lakosságának betelepítője, ezt megelőzően 1725 körül Bánhidán szlovák lakosságot telepített le

A szobor a millénium szelleméhez kiválóan illett, ennek ellenére a város képviselőtestülete nem vállalta a szobor pályázaton való részvételét.

Működött azonban a Szebb környezetért közalapítvány, melynek akkor elnöke voltam. (dr. Petrássy Miklós) Az alapítvány is jogosult volt akkor pályázatra. A kuratórium úgy döntött, a tervet elfogadja és az alapítvány kíván pályázni a milléniumi támogatásra. A pályázatot az alapítvány felkarolta, jelenős összeget is nyert a Nemeskürty István tanár úr vezette testülettől.

Az ügy ismét a képviselőtestület elé került, most már csak a kiegészítő összeg biztosítása és a közterületen való felállításhoz való hozzájárulás miatt. A közgyűlés most már igent mondott. Tóth Béla szobrászművész kapott megbízást a szobor elkészítésére.

Eszterházy József 1714 és 1721 között volt a 4. számú reguláris huszárezred tulajdonosa. E huszárezred ruházata és fegyverei nem ismeretesek. Ismeretes volt azonban Eszterházy Imre generális egyenruhája és kardja, aki az 5. reguláris huszárezred tulajdonosa 1752-1768 között. Az ő viselete és kardja került a szobron megformázásra.

Amikor minden nehézség elhárult, a szobor elhelyezéséről a képviselők -huszáros csatákat- vívtak. A volt Három Tölgyfa vendéglő elé került felállításra a millénium évében. Bánhidát őrzi Eszterházy József, de a felsőgallaiak azt mondják, azonban feléjük néz.