Szent Borbála szobor Tatabányán

szent-borbala-szobor-tatabanyanAz emlékművek mindig megállásra késztetnek. Szépítik a környezetet. Szabadságot árasztanak, zöld területet teremtenek maguk körül. Az emberek évente legalább egy alkalommal összegyűlnek, emlékeznek, ünnepelnek. Tatabányán nyolc köztéri alkotás felállításában voltunk kezdeményezők, szervezők, megvalósítók. Ma a tatabányaiak bizonnyal örömmel nyugtázzák: szépek a szobrok. Ebben az alkotók után legnagyobb érdem építészmérnök feleségemé. Öröm számomra, hogy a képviselőtestületben fiam e vonatkozásban is folytatta törekvéseimet, a város szépítésének nemes feladatát.

Kezdetek:

– Szent Borbála napi bányász hagyomány megújulásának kezdete 1989

– Szent Borbála tér elnevezése Tatabányán (önálló képviselői indítvány) 1991. november

– Szent Borbála szobor Tatabányán alapítvány létrehozása 1992 november

– Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány csatlakozása a szoborállításhoz.

Megvalósítás:

szent-borbala-szobor-tatabanyan– A szobor alkotója Péterfy László szobrászművész

– A szobor tervét 1994 januárban hagytuk jóvá.

– Megvalósításra a szerződést 1994 márciusában kötöttük.

– A megvalósításhoz a nagyszámú adakozó segítségével 1994 novemberében rendelkeztünk a szükséges összeggel.

– Jogerős építési engedély1994 augusztus. A terveket Petrássy Márta okl. építészmérnök készítette.

– A szobor alapkőletétele 1994. szeptember 2-a.

– A szobor avatásának időpontja 1994. december 4.

– A meghívó az alábbiakat tartalmazza:

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány és a Szent Borbála Alapítvány szeretettel meghívja a tatabányai szénbányászat fennállásának 100. évfordulója tiszteletére felállított Szent Borbála szobor felavatására és a Borbála nap eseményeire

A Borbála nap programja

1994. december 4.

14.00 Szent Borbála tér

A szobor avatása, szentelése

Megemlékezést mond: dr. Csiszár István

dr. Petrássy Miklós

A szobrot felszenteli: dr. Takács Nándor

Székesfehérvári római katolikus püspök

Vers

Dr. Petrássy Miklós szoboravató beszéde:

szent-borbala-szoborepites

“1894 december 4-én a magyar Kőszénbánya Rt. és az Eszterházy hitbizomány aláírta azt a szerződést, mely a térségben lehetővé tette a bányászkodást. Az okmány aláírása után megindultak az építkezések, jöttek az emberek, jöttek keletről, nyugatról.. Ezek az emberek itt egyet akartak, dolgozni, megélni, gyermekeiket felnevelni egészségben. Ennek az embernek, ennek a száz év emberének állítunk emlékművet. Ezzel a szoborral emlékezünk a múltra, a bányáinkra. Emlékezünk a vágatainkra, siklóinkra ereszkéinkre, fejtéseinkre. Emlékezünk azokra a harcokra, melyeket az ember vívott a természet erőivel. Vízzel, tűzzel, sújtóléggel. Emlékezünk e szoborral azokra a hősökre, akik életüket adták 1919-ben majd 1956-ban. Bányász hősök ők. Emlékezünk a bányanyitásokra, emlékezünk a technikusokra, mérnökökre, akik híre messze túlhaladt e város határain. Büszkén mondhatom, világhírre tettek szert. Emlékezünk azokra, akik munka után már nem jöhettek fel.

 

Üzen a szobor a jelennek: akik még a bányában dolgoznak, ne hagyják abba. Olyan hittel és akarattal dolgozzanak, ahogy elődeik tették. Emlékezünk és üzenünk a jelennek, a bányászember mer és tud büszkén ünnepelni.

szent-borbala-szobor-tatabanyanÜzenünk a jövőnek e szoborral, a földnek kincsei Istentől valók, és üzenjük azt is, e teremtés az ember számára történt.

Üzenjük a tatabányai polgároknak, és a világon mindenkinek, Tatabányán vannak, voltak és lesznek bányászok!

Ehelyütt tisztelettel emlékezem meg Péterfy László művész úr tevékenységéről, aki pár hónap leforgása alatt velünk együtt dolgozva megértette a bányászembert, és csodálatos szobrot készített nekünk. Egy csodálatos női alakot, mely az életet szimbolizálja, az életet és az embert. Az egekbe törve emeli a bányász embert és a kereszttel eléri azt.

 

 

Tisztelettel köszöntöm Hegyi László kőfaragó mestert és Palásti Péter bronzöntő mestert, akik segítségére voltak a művésznek.

Meghívómban az áll: újra szól a kis harang. Ha magyar ember üzenni akar, harangozni szokott. Üzenni akarunk e szoborral, hogy itt voltunk, itt vagyunk és itt leszünk.

szent-borbala-szobor-reszletIsten adjon Jószerencsét

Szent Borbála teveled

E régi bányász köszöntéssel

Kérünk téged el ne hagyj

Lelked nyíló liliomszál

Hulló véred drága ár,

És ha eljő a hirtelen halál

Istenünkkel el ne hagyj!

Felemelem szívemet e száz év bányász embere előtt, akik már nem lehetnek itt. Kívánom Tatabánya polgárainak, legyen e szobor az övéké, szeressék meg és váljon jelképpé. Tisztelettel kívánok minden jelenlévőnek Jószerencsét!”

 

A Szent Borbála Szobor felállítására létrehozott alapítvány:

neve: A Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány

Alapítók: Dr. Jáki Rezső, Németh László, Fecskés Zoltán, Stuber György, Juhász András, Dr. Petrássy Miklós

A kuratóriumot kezdetben az alapítók alkották. A kuratórium elnöke Dr. Petrássy Miklós volt.

A szobor közadakozásból épült.  

 

Utóélet

szent-borbala-szobor-a-megyei-korhazban
Szent Borbála szobor a megyei kórházban

– December 4-e, szent Borbála napja Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos ünnepe lett.

– Ezen a napon ünnepi közgyűlés keretében adja át kitüntetéseit Tatabánya Önkormányzata.

– Évenként ünnepi szentmise a szent István templomban.

– Évenkénti megemlékezés és gyertyagyújtás a szent Borbála  szobornál.

– A megyei kórház szent Borbála nevét veszi fel.

– Péterfy László szobrászművész a szobor gipszmintáját az öntés után helyreállítja. A megyei múzeum régészei restaurálták. A Szent Borbála Alapítvány a gipsz-szobrot a Megyei Kórháznak ajándékozza, melyet 1995. június 16-án avatnak fel a manuális pavilon földszinti aulájában. Köszöntőt dr. Vargha Péter orvos-igazgató mond, dr. Takács Nándor püspök megszenteli a kórházat és a szent Borbála szobrot.

– 2004. december 4-i ünnepi közgyűlésen a Szent Borbála Alapítvány a szobrot Tatabánya városnak ajándékozza.

Dr. Petrássy Miklós

KÉPEK :

Petrássy MártaBorbálaszobormakett

  Petrássy MiklósBorbálaszobormakett

  

 

 

 

 

 

 

 

AlapozásBorbála

 Alapkőbe rejtett üzenetek

Borbála aposztamensenBorbála