Szent Borbála szobor Tatabányán

szent-borbala-szobor-tatabanyanAz emlékművek mindig megállásra késztetnek. Szépítik a környezetet. Szabadságot árasztanak, zöld területet teremtenek maguk körül. Az emberek évente legalább egy alkalommal összegyűlnek, emlékeznek, ünnepelnek. Tatabányán nyolc köztéri alkotás felállításában voltunk kezdeményezők, szervezők, megvalósítók. Ma a tatabányaiak bizonnyal örömmel nyugtázzák: szépek a szobrok. Ebben az alkotók után legnagyobb érdem építészmérnök feleségemé. Öröm számomra, hogy a képviselőtestületben fiam e vonatkozásban is folytatta törekvéseimet, a város szépítésének nemes feladatát.

Kezdetek:

Szent Borbála napi bányász hagyomány megújulásának kezdete 1989

Szent Borbála tér elnevezése Tatabányán (önálló képviselői indítvány) 1991. november

Szent Borbála szobor Tatabányán alapítvány létrehozása 1992 november

Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány csatlakozása a szoborállításhoz.

Megvalósítás:

szent-borbala-szobor-tatabanyan A szobor alkotója Péterfy László szobrászművész

A szobor tervét 1994 januárban hagytuk jóvá.

Megvalósításra a szerződést 1994 márciusában kötöttük.

A megvalósításhoz a nagyszámú adakozó segítségével 1994 novemberében rendelkeztünk a szükséges összeggel.

Jogerős építési engedély1994 augusztus. A terveket Petrássy Márta okl. építészmérnök készítette.

A szobor alapkőletétele 1994. szeptember 2-a.

A szobor avatásának időpontja 1994. december 4.

A meghívó az alábbiakat tartalmazza:

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány és a Szent Borbála Alapítvány szeretettel meghívja a tatabányai szénbányászat fennállásának 100. évfordulója tiszteletére felállított Szent Borbála szobor felavatására és a Borbála nap eseményeire

A Borbála nap programja

1994. december 4.

14.00 Szent Borbála tér

A szobor avatása, szentelése

Megemlékezést mond: dr. Csiszár István

dr. Petrássy Miklós

A szobrot felszenteli: dr. Takács Nándor

Székesfehérvári római katolikus püspök

Vers

Dr. Petrássy Miklós szoboravató beszéde:

szent-borbala-szoborepites

1894 december 4-én a magyar Kőszénbánya Rt. és az Eszterházy hitbizomány aláírta azt a szerződést, mely a térségben lehetővé tette a bányászkodást. Az okmány aláírása után megindultak az építkezések, jöttek az emberek, jöttek keletről, nyugatról.. Ezek az emberek itt egyet akartak, dolgozni, megélni, gyermekeiket felnevelni egészségben. Ennek az embernek, ennek a száz év emberének állítunk emlékművet. Ezzel a szoborral emlékezünk a múltra, a bányáinkra. Emlékezünk a vágatainkra, siklóinkra ereszkéinkre, fejtéseinkre. Emlékezünk azokra a harcokra, melyeket az ember vívott a természet erőivel. Vízzel, tűzzel, sújtóléggel. Emlékezünk e szoborral azokra a hősökre, akik életüket adták 1919-ben majd 1956-ban. Bányász hősök ők. Emlékezünk a bányanyitásokra, emlékezünk a technikusokra, mérnökökre, akik híre messze túlhaladt e város határain. Büszkén mondhatom, világhírre tettek szert. Emlékezünk azokra, akik munka után már nem jöhettek fel.

 

Üzen a szobor a jelennek: akik még a bányában dolgoznak, ne hagyják abba. Olyan hittel és akarattal dolgozzanak, ahogy elődeik tették. Emlékezünk és üzenünk a jelennek, a bányászember mer és tud büszkén ünnepelni.

szent-borbala-szobor-tatabanyanÜzenünk a jövőnek e szoborral, a földnek kincsei Istentől valók, és üzenjük azt is, e teremtés az ember számára történt.

Üzenjük a tatabányai polgároknak, és a világon mindenkinek, Tatabányán vannak, voltak és lesznek bányászok!

Ehelyütt tisztelettel emlékezem meg Péterfy László művész úr tevékenységéről, aki pár hónap leforgása alatt velünk együtt dolgozva megértette a bányászembert, és csodálatos szobrot készített nekünk. Egy csodálatos női alakot, mely az életet szimbolizálja, az életet és az embert. Az egekbe törve emeli a bányász embert és a kereszttel eléri azt.

 

 

Tisztelettel köszöntöm Hegyi László kőfaragó mestert és Palásti Péter bronzöntő mestert, akik segítségére voltak a művésznek.

Meghívómban az áll: újra szól a kis harang. Ha magyar ember üzenni akar, harangozni szokott. Üzenni akarunk e szoborral, hogy itt voltunk, itt vagyunk és itt leszünk.

szent-borbala-szobor-reszletIsten adjon Jószerencsét

Szent Borbála teveled

E régi bányász köszöntéssel

Kérünk téged el ne hagyj

Lelked nyíló liliomszál

Hulló véred drága ár,

És ha eljő a hirtelen halál

Istenünkkel el ne hagyj!

Felemelem szívemet e száz év bányász embere előtt, akik már nem lehetnek itt. Kívánom Tatabánya polgárainak, legyen e szobor az övéké, szeressék meg és váljon jelképpé. Tisztelettel kívánok minden jelenlévőnek Jószerencsét!

 

A Szent Borbála Szobor felállítására létrehozott alapítvány:

neve: A Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány

Alapítók: Dr. Jáki Rezső, Németh László, Fecskés Zoltán, Stuber György, Juhász András, Dr. Petrássy Miklós

A kuratóriumot kezdetben az alapítók alkották. A kuratórium elnöke Dr. Petrássy Miklós volt.

A szobor közadakozásból épült.  

 

Utóélet

szent-borbala-szobor-a-megyei-korhazban
Szent Borbála szobor a megyei kórházban

December 4-e, szent Borbála napja Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos ünnepe lett.

Ezen a napon ünnepi közgyűlés keretében adja át kitüntetéseit Tatabánya Önkormányzata.

Évenként ünnepi szentmise a szent István templomban.

Évenkénti megemlékezés és gyertyagyújtás a szent Borbála  szobornál.

A megyei kórház szent Borbála nevét veszi fel.

Péterfy László szobrászművész a szobor gipszmintáját az öntés után helyreállítja. A megyei múzeum régészei restaurálták. A Szent Borbála Alapítvány a gipsz-szobrot a Megyei Kórháznak ajándékozza, melyet 1995. június 16-án avatnak fel a manuális pavilon földszinti aulájában. Köszöntőt dr. Vargha Péter orvos-igazgató mond, dr. Takács Nándor püspök megszenteli a kórházat és a szent Borbála szobrot.

2004. december 4-i ünnepi közgyűlésen a Szent Borbála Alapítvány a szobrot Tatabánya városnak ajándékozza.

Dr. Petrássy Miklós

KÉPEK :

Petrássy MártaBorbálaszobormakett

  Petrássy MiklósBorbálaszobormakett

  

 

 

 

 

 

 

 

AlapozásBorbála

 Alapkőbe rejtett üzenetek

Borbála aposztamensenBorbála