Gál István bányaigazgató emlékszobrának felállítása

avatás“A tatabányai bányászat 110 éves megemlékezésre alulírott önkormányzati képviselők javasoljuk néhai dr. Gál István bányaigazgató mellszobrának felállítását. A szobor tervezetten 5/4-es lenne, süttői mészkő posztamensen elhelyezve. A szobor helyéül a Vértanúk terét jelöljük meg, amely a Bányaigazgatóság épületei között az elmúlt 110 éve során alakult ki a mai formájában. A szoboravatás ez év bányásznapján történne meg.”

“Dr. Gál István bányaigazgató érdemeinek teljes körű méltatására nem vállalkozhatunk. Azonban még ahhoz a korosztályhoz tartozunk, akik hosszú időn keresztül e városban élve, illetve a bányavállalatnál közvetlen vagy közvetett munkatársai lehettünk. Biztosan tudjuk, hogy Gál István bányaigazgató ajtaja a magas rangú emberek előtt éppen úgy nyitva volt, mint a legalacsonyabb beosztású dolgozó előtt.”

“Az idő rövidsége szükségessé tette a Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány (Szent Borbála Alapítvány) kuratóriumának kezdeményező segítségének igénybe vételét. A dr. Gál István emlékszobrának felállítását a Szent Borbála Alapítvány kuratóriuma elhatározta, ezzel kapcsolatos intézkedést megtette, a mellszobor művészi megformálását, a posztamens elkészítését megrendelését kezdeményezte. A szobor műszaki feltételeinek, felállításának bonyolítását a Szent Borbála Alapítvány magára vállalta.”

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

Tatabánya Megyei Jogú Város közgyűlésének soron következő ülésére

Tárgy:Dr. Gál István bányaigazgató emlékszobrának felállítása

Előterjesztő: Vasas Mihály a Kulturális Bizottság elnöke, László György, Takács Péter, Sántik Lajos, Hegedűs Csaba, Dr.Petrássy Miklós önkormányzati képviselők

Tisztelt Közgyűlés!

A tatabányai bányászat 110 éves megemlékezésre alulírott önkormányzati képviselők javasoljuk néhai dr. Gál István bányaigazgató mellszobrának felállítását. A szobor tervezetten 5/4-es lenne, süttői mészkő posztamensen elhelyezve. A szobor helyéül a Vértanúk terét jelöljük meg, amely a Bányaigazgatóság épületei között az elmúlt 110 éve során alakult ki a mai formájában. A szoboravatás ez év bányásznapján történne meg.

A teret az elmúlt években önkormányzatunk helyreállította. A Vértanúk emlékműve mellett egy szobor helyét is térburkolattal kijelölte. E helyen világítótestek is biztosíthatják a majdani szobor megvilágítását.

Dr. Gál István bányaigazgató érdemeinek teljes körű méltatására nem vállalkozhatunk. Azonban még ahhoz a korosztályhoz tartozunk, akik hosszú időn keresztül e városban élve, illetve a bányavállalatnál közvetlen vagy közvetett munkatársai lehettünk. Biztosan tudjuk, hogy Gál István bányaigazgató ajtaja a magas rangú emberek előtt éppen úgy nyitva volt, mint a legalacsonyabb beosztású dolgozó előtt. Dr. Gál István előtt nem volt kétség arról, hogy a Népházat fel kell újítani. Megtette ezt. Nem volt kétség, hogy Tatabányán sportlétesítményeket kell létrehozni és üzemeltetni. Nem volt kétség az, hogy a kor legmodernebb színvonalának megfelelő gyermeküdülő működjön Balatongyörökön, nem volt kétség arról szavaival élve, ha a „bányászoknak joguk van a bányában egészségüket feláldozni, joguk van arra is, hogy meggyógyuljanak.” Nem volt kétség a balatongyöröki üdülő, a hévízi gyógyszálló megépítése, de az sem, hogy a gőzfürdő mennyit és hogyan üzemeljen. Megtalálta a módját annak is, hogy a tatabányai kórház kiváló orvosokkal és modern eszközökkel működhessen. Lakóházak ezrei Kertvárosban és Újvárosban az ő érdeme.

Tatabánya műszaki fejlesztése világszínvonalú volt, és olyan szakember gárdával rendelkezett a szénhomloktól a gépgyártásig, a természetvédelmi technológiákig, amely méltán öregbítette Tatabánya országos és nemzetközi hírnevét.

Dr. Gál István a mindannyiunk által megélt politikai időszakban tevékenykedett, vezette a bányavállalatot. Ami akkor természetes volt, az számára nem volt az. Biztos tudomásunk van arról, hogy dr. Gál István nemcsak anyagiakat adott a tatabányai bányászoknak és az egész városnak, hanem nagyon sok embernek nyújtott politikai védelmet is.

Dr. Gál István méltatását minden bizonnyal arra hivatott emberek teljességgel meg fogják tenni az elkövetkező időkben. Emléke előtt e mellszobor felállításával mi kívánunk tisztelegni.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá a Vértanúk terén dr. Gál István mellszobrának felállításához. Kérjük továbbá, hogy a költségvetésben az emlékünnepségre előirányzott 6 millió forintból 2,5 millió forintot a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének bocsásson rendelkezésére.

Az idő rövidsége szükségessé tette a Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány (Szent Borbála Alapítvány) kuratóriumának kezdeményező segítségének igénybe vételét. A dr. Gál István emlékszobrának felállítását a Szent Borbála Alapítvány kuratóriuma elhatározta, ezzel kapcsolatos intézkedést megtette, a mellszobor művészi megformálását, a posztamens elkészítését megrendelését kezdeményezte. A szobor műszaki feltételeinek, felállításának bonyolítását a Szent Borbála Alapítvány magára vállalta. Kérjük a Közgyűlést, hogy vegye tudomásul, hogy a szobor felállításának közvetlen költségeit a Szakszervezet a Szent Borbála Alapítványon keresztül fogja bonyolítani. A BDSZ az avató ünnepség megrendezését és a bányásznapi programba vételét biztosítani fogja.

A Tisztelt Közgyűlés támogatását remélve kívánunk

Jószerencsét!

Vasas Mihály, László György, Takács Péter, Sántik Lajos, Hegedűs Csaba, Dr. Petrássy Miklós

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy dr. Gál István bányaigazgató mellszobra a Vértanúk terén felállításra kerüljön.

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Gál István mellszobrának felállításához 2,5 millió forint keretösszeget biztosít a 2006. évi költségvetés terhére. A 2,5 millió forintot a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének rendelkezésére bocsátja. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a szobor felállításának közvetlen intézését a Szent Borbála Alapítvány kuratóriuma fogja elvégezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Bencsik János polgármester

gal istvan 1gal istvan 2