Tulipános ház műemlékké nyilvánítása – képviselői indítvány

tulipanos-hazTárgy: Tulipános ház, Tiszti kaszinó műemlékké nyilvánításának kezdeményezése.

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2008. januári ülésnapjára

Előterjesztő:

ifj. dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő

FÜGGETLEN TATABÁNYAI VÉDEGYLET

Tisztelt Közgyűlés!

A 2001évi LXIV. Törvény a Kulturális örökség védelméről preambuluma az alábbiak szerint fogalmaz: “Kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője.”

Az előterjesztés tárgyát képező Tulipános ház a tatabányai emberek számára biztosan kielégíti a törvényben foglaltak tartalmát. Védelme, jelenlegi romló állapota többek között közgyűlésünk felelőssége és feladata is. Hosszú időn keresztül tervezőjét sem ismertük. A Tatabányáról készült fotóalbum 2000 évi kiadása Székely Andornak tulajdonította a tervek elkészítését. A jó szándékú feltételezés abból indult ki, hogy az 1920-as években Székely Andor volt a MÁK Rt. vezető építésze. Eltérő tervezői névvel a Városunk Tatabánya honlapján találkozhatunk, ahol Toroczkai Wigand Ede szerepel mint tervező, szecessziós stílusú épület megnevezéssel. (2007. január)

2007 évben jelent meg az Építészet mesterei sorozatban Keserű Katalin művészettörténész könyve Toroczkai Wigand Ede címmel. A könyv 123. oldalán (melyet mellékelek) az 1922-es tatabányai kaszinó pályázat tervezőjeként Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla neve olvasható. A tudományos igénnyel megírt mű alapján e két neves építész az alkotó. A könyv tartalmából kitűnik, hogy Toroczkai Wigand Ede iparművész volt elsődlegesen, nagyobb munkáit más nagyobb építészekkel közösen készítette. Talán így feleltet kaphatunk arra, hogyan került a nagyszámú tulipán motívum az épületre.

Nem vagyok hivatott Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla építészek nagyságát értékelni. Azt azonban szaktudás hiányában is érzékelni tudom, hogy a nevezett építészek Kós Károllyal együtt képviselték a magyar hagyományokat megjelenítő építészeti stílust. Így bizonyítottnak vélem, hogy munkásságuk kulturális örökségünk pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása.

Toroczkai Wigand Ede Tatán található munkája a Vaszary villa. Ennek műemlékké nyilvánítását 1974-ben kezdeményezték, műemlékké nyilvánítása megtörtént, és talán a műemlékké nyilvánítás biztosította az épület jókarban tartását.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Tulipános ház, volt tiszti kaszinó védetté nyilvánítását Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kulturális örökség védelméről szóló törvény 29. §. (1) alapján kezdeményezze.

A védetté nyilvánítási eljárás során teljes bizonyossággal megismerhető majd a tervezők munkássága, a tiszti kaszinó tervezésében végzett munkájuk. Jelen időben is hitelt érdemlőnek tekinthető az a megismerés, hogy a Tulipános ház a magyar építészet ékes példája. Megóvása nemcsak Tatabánya lakosságának, hanem a nemzet egészének is érdeke.

Tatabánya, 2008-01-10

Határozati javaslat:

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla által tervezett Tulipános ház, volt tiszti kaszinó épületének műemlékké nyilvánítását a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint kezdeményezi.

Felelős: dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző

Tóth Ferenc városi főépítész

Határidő: azonnal