Távhődijról a Védegylet javaslata: Közgyűlés 2007. december 20.

radiatorTatabánya Közgyűlése ítéljen el minden, a lakosság szegénységére alapozó politikai manipulációt ! A Védegylet javaslata szerint a távhődíj emelése mértékének megállapításakor a LAKOSSÁG TEHERBÍRÓKÉPESSÉGÉT KELL ALAPUL VENNI. Minden további emelésre csak azt követően kerülhet sor, ha a város polgárai számára biztosított a takarékoskodás lehetősége, a fogyasztás mérhetősége és szabályozhatósága.

Módosító indítvány a távhődíj megállapításhoz

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos távhő rendeletben megállapított távhő díjat 25% mértékben kívánja megemelni.

2. A távhődíj további emelését minden körülmény feltárása után a Képviselőtestület ismételten napirendre tűzi. A vizsgálatok elvégzéséig, a szükséges intézkedések megtételéig a 25% távhődíjemelés feletti, Komtávhő számára jogos díjkülönbözetet a költségvetésből kell biztosítani.

3. A 2007 évi költségvetésben a lakásonkénti mérés megvalósíthatóságára 100 millió Ft.-ot kell elkülöníteni.

4. A hatályos távhőszolgáltatási rendelet 2. §.f) pontját módosítani kell akként, hogy a fűtött térfogatot a radiátorokkal ellátott helyiségekre kell korlátozni. Biztosítani kell a lakások fűtésből történő részleges kikapcsolásának lehetőségét.

5. A hosszútávú hőszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felül kell vizsgáltatni.

6. Tatabánya Megyei Jogú Város Képviselőtestülete elítél minden, a lakosság szegénységére alapozó politikai manipulációt.

Felelős: Bencsik János polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Petrássy Miklós

Önkormányzati képviselő