Reguly Antal téri kisposta újranyitásának kérdése – önálló képviselői indítvání

Tárgy: Reguly Antal téri kisposta újranyitásának kérdése

Előterjesztő: Ifj. dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő

Tisztelt Közgyűlés!

Ismeretes, hogy a Reguly Antal téren hosszú ideig üzemelő kisposta bezárása nagymértékben rontotta e térség szolgáltatási színvonalát. A kisposták bezárása sem falun, sem városban nem találkozik a lakosság igényeivel. Különösen hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, az autóval nem közlekedő embereket. Tatabányán a helyzetet súlyosbítja a főposta átalakításának ténye. A főposta üzemelésének idején az ott lévő sorbanállások jogosan váltották ki a lakosság panaszait ezen alapvető szolgáltatás elégtelensége miatt.

A Magyar Posta, talán áthidaló megoldásként, programot hirdetett a postai szolgáltatások vállalkozásba adására, az ún. postapartner program keretében. A postapartner programmal kapcsolatosan az önkormányzati szövetségekkel már szerződéseket is kötöttek. A szövetségek vállalták, hogy ezekről tájékoztatják az önkormányzatokat, miként lehet a közbeszerzési pályázatokat elérni, és kormányzati támogatást elnyerni.

Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy önkormányzatunk a postapartner programról kellő tájékoztatást szerezzen azon cél érdekében, hogy a bezárt kisposta a Reguly Antal téren vagy annak körzetében újra indulhasson. Előterjesztésem arra irányul, hogy a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa derítse fel a programhoz való csatlakozás lehetőségeit. Az önkormányzatunk pedig lehetőséghez mérten nyújtson támogatást a kisposta újranyitásához. Támogatásként javaslom figyelembe venni a régi kisposta helyiség vagy más önkormányzati helyiség ingyenes bérbeadását, a vállalkozás indulásához vissza nem térítendő kölcsön, kamatmentes hitel biztosítását. A Magyar Posta a postapartner rendszer kiépítésre előminősítő közbeszerzési pályázatot már kiírt.

Határozati javaslat:

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Reguly Antal téren vagy annak környezetében kisposta nyitásában érdekelt a lakossági szolgáltatás javítása céljából. Felkéri dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző asszonyt a Magyar Postával valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével történő kapcsolatfelvételre az érintett térségben a kispostanyitás feltételeinek tisztázására.

2. Tatabánya Megyei Jogú város Közgyűlése a Reguly Antal téren vagy annak környezetében kisposta nyitásának lehetőségeit támogatni kívánja, melynek feltételeit a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Felelős: Dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző

Határidő: 2007 december havi közgyűlés