Távhődíj emelés – egy igazgatósági helyért

Mit mindent kell megfizetnünk a távhő árában ?

“Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a nagypártok – a szokásos pártpolitikai látszat (?) vitát követően, érdemi elemzés nélkül – összefogva egyhangúlag szavaznak meg  olyan áremelést, mely a lakosság jelentős többsége számára elviselhetetlen. Mindemellett az nem csupán morálisan elfogadhatatlan, hanem egyenesen bűn, hogy van olyan párt, melynek helyi képviselői korábbi ígéreteiket és közgyűlésen hangoztatott korábbi álláspontjukat pártérdekből hirtelen és gyökeresen megváltoztatták. Igenlő szavazatuk nehezen titkolható ára egyetlen igazgatói hely megszerzése volt.”


A távhődíj emelésről a Védegyletnek határozott álláspontja volt, melyet a szavazások során következetesen képviselt.

A gáz árának központi kormányzati támogatásának megszűntetésével nem értettünk és nem értünk egyet. Az új rendszer segélykérésre kényszeríti a támogatandónak, „szegénynek” nyilvánított embereket és súlyosan megsarcolja a 100 ezer forint havi jövedelmű „gazdagokat”.

Önkormányzatunk elemi feladata a túlzott terhek csökkentése a tömbházban és a családi házban élők irányába egyaránt. Minden kezdeményezésünk, mely a hővel való lakossági takarékoskodás lehetőségének megteremtésére irányult, lényegében elvetésre került. Javasoltuk többek között költségvetési forrás biztosítását a hőfelhasználás lakásonkénti mérhetőségének és szabályozhatóságának a megvalósítására vagy a lakások fűtött helyiségeinek a lakók igénye szerinti meghatározását ill. kialakítását (kérhető legyen a részleges kikapcsolás). Ezen lehetőségek megteremtése Tatabánya önkormányzatán múlik.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a város olyan szerződést tart életben, mely a fűtésen 600 millió forintos hasznot hoz a hő termelőjének.  Ezen összeg a mostani áremelés jelentős részét „kompenzálhatná”, ezáltal az áremelés mértéke számottevően kisebb lehetne. A szerződés felülvizsgálata is alapvetően Tatabánya önkormányzatán múlik, annak – általunk évek óta szorgalmazott – kezdeményezése a város elmulasztott kötelessége.

Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a nagypártok – a szokásos pártpolitikai látszat (?) vitát követően, érdemi elemzés nélkül – összefogva egyhangúlag szavaznak meg  olyan áremelést, mely a lakosság jelentős többsége számára elviselhetetlen. Mindemellett az nem csupán morálisan elfogadhatatlan, hanem egyenesen bűn, hogy van olyan párt, melynek helyi képviselői korábbi ígéreteiket és közgyűlésen hangoztatott korábbi álláspontjukat pártérdekből hirtelen és gyökeresen megváltoztatták. Igenlő szavazatuk nehezen titkolható ára egyetlen igazgatói hely megszerzése volt.

Nem értjük, hogy a város első embere által előterjesztett, a kormányhoz intézett segélykérő javaslat miért nem került egyhangúlag megszavazásra. Az pedig különösen elgondolkodtató, hogy a javaslattevő táborából is volt olyan képviselő, aki a kezdeményezés megakasztásával értett egyet.

Tatabánya, 2007. január

Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő