Állásfoglalás és intézkedési terv a távhődíj emelésének mérséklésére

Tatabánya MJV 2006. december 14-ei közgyűlésén A VÉDEGYLET által ismertett és javasolt intézkedési terv végrehajtása jelentősen mérsékelhetné az elviselhetetlen arányú áremelés mértékét. A javaslatok haladéktalan végrehajtása azonban áldozatkész, felelősségteljes munkát és a korábbi tévedésekkel és mulasztásokkal való szembenézést is igényelné a város vezetőitől …

A FÜGGETLEN TATABÁNYAI VÉDEGYLET ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS INTÉZKEDÉSI JAVASLATAI

A TÁVHŐDÍJ DRASZTIKUS EMELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELŐTERJESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN

Tatabánya Megyei Jogú Város 2006. december 14-ei közgyűlésre a lakosságot súlyosan érintő áremelések kerültek előterjesztésre. Ezek közül a legdrasztikusabb áremelés a távhőszolgáltatás díját érinti. Ezen előterjesztést a képviselők dec. 11-én délután kapták kézhez. Az előkészítés semmilyen elemzést nem tartalmaz, s ami ennél sokkal súlyosabb, semmilyen intézkedésre utalás sincs, amely a lakosság terheinek csökkentésére irányulna. A Független Tatabányai Védegylet számára ezen – a lakosságot, annak életkörülményeit meghatározóan érintő – díjmódosítás kezelése elfogadhatatlan. A fentiek miatt az alábbiakban fordulunk a képviselőtestület tagjaihoz:

1. Készüljön olyan költségvetési terv, mely minden lehetséges pénzeszközt felszabadít a gázáremelés okozta lakossági terhek csökkentésére.

2. A napirendre tűzött 2007. évi költségvetési terv alapjaiban átdolgozandó az előzőek szempontja szerint. Haladéktalanul, a legmagasabb szinten, át nem ruházható módon a polgármester vezetésével tárgyalás szükséges az energiatermelő vezetőivel a város számára durván előnytelen, egyoldalú és jogi aggályokkal is terhelt hosszútávú energetikai szerződés felülvizsgálatáról. Történjen kezdeményezés arra vonatkozóan is, hogy a hőtermelésből adódó nyereségből a tisztességes haszon mértékét figyelembe véve kompenzáció adassék a város lakói számára.

3. Egy héten belül történjék kijelölésre azon városrész, ahol csak távfűtést engedélyez az önkormányzat.

4. Még az idén meg kell teremteni a távhőrendelet módosítását akként, hogy az egyes lakások részleges fűtési és az ehhez igazodó díjfizetése megvalósulhasson.

5. A lakások mérés szerinti díjazására a költségvetésben az igényeknek megfelelő keretet kell biztosítani. Az átalakítások, szabályozások, mérési rendszerek kidolgozását határidőzve, felelősök megjelölésével, a mulasztás szankcionálásának meghatározásával azonnal el kell indítani.

6. A költségvetésben meg kell határozni az önkormányzat teherviselését mindazon ideig, ameddig a lakosság költségcsökkentő, takarékos fűtési rendszerhez nem tud jutni.

7. A távfűtési rendeletet az ülésnap napirendjéről le kell venni, azt egy hét múlva rendkívüli ülésen meg kell ismételni, amikorra is a képviselők által elbírálható változatok, elemzések rendelkezésre állnak.

8. Ki kell kényszeríteni a hőtermelőtől, hogy bemutassa a termelői árat, meghatározásra kerüljön a hatósági ár.

9. Súlyos bűnt követ el a Védegylet szerint, aki politikai játékot akar csinálni a lakosság szegénységéből.

Tatabánya, 2006. december 13.

Független Tatabányai Védegylet

Dr. Petrássy Miklós

elnök

ifj. Dr. Petrássy Miklós

önkormányzati képviselő