Category A Védegylet Tatabányáért

Rendezési Tervek Tatabánya Városában – Határozati javaslat!

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a város egész területére helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet az alábbiak szerint kívánja biztosítani:

Read More

Nyílt levél a Magyar Posta Zrt. vezetőihez a települési önkormányzatok országos szövetségéhez

Ezúton is tisztelettel kérjük, hogy a Tatabánya-Újvárosban a postaszolgáltatásának javítása érdekében a volt 6. számú, Reguly Antal téri kispostát a Posta Partner Program keretében indítsák újra!

Read More

Tulipános ház műemlékké nyilvánítása – képviselői indítvány

tulipanos-hazTárgy: Tulipános ház, Tiszti kaszinó műemlékké nyilvánításának kezdeményezése.

Read More

Távhődijról a Védegylet javaslata: Közgyűlés 2007. december 20.

radiatorTatabánya Közgyűlése ítéljen el minden, a lakosság szegénységére alapozó politikai manipulációt ! A Védegylet javaslata szerint a távhődíj emelése mértékének megállapításakor a LAKOSSÁG TEHERBÍRÓKÉPESSÉGÉT KELL ALAPUL VENNI. Minden további emelésre csak azt követően kerülhet sor, ha a város polgárai számára biztosított a takarékoskodás lehetősége, a fogyasztás mérhetősége és szabályozhatósága.

Read More

Reguly Antal téri kisposta újranyitásának kérdése – önálló képviselői indítvání

Tárgy: Reguly Antal téri kisposta újranyitásának kérdése

Előterjesztő: Ifj. dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő

Read More

Önálló képviselői idítvány Esterházy János szobrának köztéren történő felállításához hozzájárulás megadása

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2007 NOVEMBERI ÜLÉSNAPJÁRA

Tárgy: Esterházy János szobrának köztéren történő felállításához hozzájárulás megadása

Read More

Módosító indítvány a buszpályaudvar költözése és menetrend változás napirendi ponthoz

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győri úton lévő buszpályaudvar közlekedési feltételeit jelenlegi formában fenn kívánja tartani, ezért a jelenlegi buszpályaudvar területére változtatási tilalmat rendel el.

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése tárgyalásokat kezdeményez a közút kezelőjével, valamint az Államkincstárral a buszpályaudvar hasznosítható (eladható) területének nagyságáról, a jelenlegi pályatest önkormányzati tulajdonba adásának feltételeiről.

Read More

Távhődíj emelés – egy igazgatósági helyért

Mit mindent kell megfizetnünk a távhő árában ?

“Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a nagypártok – a szokásos pártpolitikai látszat (?) vitát követően, érdemi elemzés nélkül – összefogva egyhangúlag szavaznak meg  olyan áremelést, mely a lakosság jelentős többsége számára elviselhetetlen. Mindemellett az nem csupán morálisan elfogadhatatlan, hanem egyenesen bűn, hogy van olyan párt, melynek helyi képviselői korábbi ígéreteiket és közgyűlésen hangoztatott korábbi álláspontjukat pártérdekből hirtelen és gyökeresen megváltoztatták. Igenlő szavazatuk nehezen titkolható ára egyetlen igazgatói hely megszerzése volt.”

Read More

Távhődíj 2006 december – elodázhatatlan intézkedések

Az intézkedések már elodázhatatlanok. Bízunk abban, hogy javaslatainkat a T. Polgármester Úr a közgyűlés óta már megfontolta, és a remélt egyetértő támogatáson túl a teendők azonnali végrehajtása érdekében haladéktalanul kézzelfogható intézkedéseket tesz.

Read More

Állásfoglalás és intézkedési terv a távhődíj emelésének mérséklésére

Tatabánya MJV 2006. december 14-ei közgyűlésén A VÉDEGYLET által ismertett és javasolt intézkedési terv végrehajtása jelentősen mérsékelhetné az elviselhetetlen arányú áremelés mértékét. A javaslatok haladéktalan végrehajtása azonban áldozatkész, felelősségteljes munkát és a korábbi tévedésekkel és mulasztásokkal való szembenézést is igényelné a város vezetőitől …

Read More