Védegylet 2008 évi kötségvetés kiegészítése

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

 A 2008. február 21-ei közgyűlés „2008.évi költségvetési rendelet” c.  napirendi ponthoz

 A 4. számú táblázat 481 „Egyéb önkormányzati feladatok” oszlopába kerül: Reguly Antal téri  kisposta üzembe helyezése és működtetése : 10 Millió Ft.

  1. A 6. sz. táblázat 602 Út-híd fejlesztések oszlopába kerül: „Régi buszvégállomás” területvásárlás, megállóhely kialakítás, rendezés: 20 Millió Ft.
  2. A 4. számú táblázat 471 32-es sor (KPVDSZ) 9,5 Millió Ft-os előirányzatot 10,8 Millió Ft-ra módosul azzal, hogy a céltartartalékba helyezett 500 ezer Ft. törlésre kerül.
  3. A 6. számú táblázat 608 09 Esterházy János szobor állítása 6 Millió Ft-os előirányzat 7,5 Millió Ft-ra módosul.
  4. A 6. sz. táblázat 601 oszlopába kerül: A Micimackó óvoda tornatermének beruházása: 30 Millió Ft.
  5. Az 512 Útfelújítások oszlopába kerül: A Huba Vezér utcai járda és kerékpárút megépítése: 35 Millió Ft.
  6. A céltartalékba kerül: A Tulipános ház megvásárlására 250 Millió Ft.
  7. A 608-as oszlopba kerül: A felsőgallai AVE telephely megvásárlása: 55 Millió Ft.
  8. Céltartalékba kerül: A Szent Borbála Kórház telephelyén lévő kápolna felújítása: 5 Millió Ft.
  9. A költségvetetés szöveges részének „Városi feladatok ellátása” c. fejezet az alábbiakkal egészül ki: „A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat külső megbízásairól – amennyiben éves szinten 1 millió forintot meghaladja (vagy várhatóan meghaladja) egy személyt (természetes-, jogi személyt ill. bármely más céget, szervezetet) érintően a két ülés közötti eseményekben be kell számolni. Amennyiben az 1 millió forintos értékhatár egy személyt (ill. szervezetet stb.) érintően több megbízás révén kelül elérésre, ezen esetekről is be kell számolni. Ezen eseteket a zárszámadásban egyedileg, nevesítve fel kell tűntetni. A költségvetés biztonsága érdekében a folyamatos szolgáltatásra irányuló megbízások esetén a költségvetés csak olyan szerződésekre biztosít fedezetet, melyek a Hivatal vagy az Önkormányzat részéről indokolási kötelezettség nélkül („rendes felmondással”), rövid határidővel hátrányos jogkövetkezmények nélkül egyoldalúan felmondhatók.

 

Tatabánya, 2008. február 21.

                                                     ifj. Dr. Petrássy Miklós frakcióvezető

                                                            VÉDEGYLET  FRAKCIÓ