Rendezési Tervek Tatabánya Városában – Határozati javaslat!

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a város egész területére helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet az alábbiak szerint kívánja biztosítani:

1. A város közigazgatási területét fel kell bontani szabályozási körzetekre:

– belterület: Felsőgalla és környezete, Óváros (Ságvári és Gál lakóteleppel) Bánhida, Erőműi lakótelep, Alsógalla, Újváros dózsakerti és bánhidai lakótelepi része, Újváros-nyugat a Főtér végéig, Újváros-kelet, Kertváros

– külterület

– fejlesztési területek az egyes szabályozási körzeten belüli új lakóövezeti fejlesztések önálló szabályozási tervként készítendők

2. Az önkormányzat által finanszírozott rendezési tervek csak a fenti egységek szerint, de azok külön-külön készítendők.

3. A meglévő, OTÉK alapú szabályozási terveket hatályban kell tartani és az egyes körzetek szabályozásának készítésekor lehetőség szerint a szabályzatot egységes szerkezetben kell elkészíteni.

4. Az egyes szabályozási körzetekre a mindenkori költségvetésben lévő kereteknek kell fedezetet biztosítaniuk.

5. A költségvállalással készítendő rendezési tervek készítésére lehetőséget kell biztosítani. Ez esetben is a körzetek egységes szerkezetben megjelenő szabályozása megkívántatik.