Nyílt levél a Magyar Posta Zrt. vezetőihez a települési önkormányzatok országos szövetségéhez

Ezúton is tisztelettel kérjük, hogy a Tatabánya-Újvárosban a postaszolgáltatásának javítása érdekében a volt 6. számú, Reguly Antal téri kispostát a Posta Partner Program keretében indítsák újra!

Kérjük, ne a törvények megszorító rendelkezéseit értelmezzék szó szerint, hanem a lakosság igényeinek kielégítését tekintsék mérvadónak, ha azt semmi sem tiltja. 2004 évben zárták be a Reguly Antal téri kispostát. Az itt lakók azóta sem tudnak és nem akarnak belenyugodni a kisposta bezárásába. Most, amikor meghirdették a kisposták vállalkozásba adását, önkormányzatunk több határozatban fejezte ki szándékát a kisposta újranyitására, vállalva annak minden személyi és gazdasági feltételét. A kisposta modernizálására a 2008 évi költségvetésben 10 millió forintot irányzott elő a város képviselőtestülete.

Megdöbbenéssel olvastuk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének levelét, melyben arról tájékoztatnak, a Magyar Posta Zrt. nem tervezi a Reguly Antal téri kisposta újranyitását. Megdöbbenünk ezen a magatartáson, mert önkormányzatunk vállalja a kisposta újranyitásának minden anyagi feltételét. Ezek után milyen akadálya lehet annak, hogy a Magyar Posta nem kívánja kielégíteni a lakosság igényét? Megdöbbenéssel olvastuk a levélben azt a tájékoztatást, hogy a lakosság tudomásul vette a kisposta bezárását. Ez utóbbi megállapítás biztosan nem felel meg a valóságnak. Mindaddig, míg módunk van rá, tiltakozni fogunk ilyen döntések és hamis megállapításokkal szemben. Korábban 540 aláírást adtunk át a Magyar Posta képviselőjének, kérve, ne zárják be a kispostát.

Kötelességünknek érezzük, hogy a lakosság jogos és legalapvetőbb szolgáltatási igényei mellé álljunk. Lehet törvényekre hivatkozni, lehet hamis feltételezéseket tenni, de a lakossággal szemben nem érdemes.

E levél aláírói ismételten tisztelettel kérik a Magyar Postát és mindenkit, aki tehet érte, nyissák meg a Posta Partner Program keretében a Reguly Antal téri kispostát.

Tatabánya, 2008-04-01

Dr Petrássy Miklós                                                                 ifj. dr. Petrássy Miklós

Védegylet elnöke                                                                    önkormányzati képviselő

A lakossági aláírások gyűjtését megkezdjük.