Önálló képviselői idítvány Esterházy János szobrának köztéren történő felállításához hozzájárulás megadása

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2007 NOVEMBERI ÜLÉSNAPJÁRA

Tárgy: Esterházy János szobrának köztéren történő felállításához hozzájárulás megadása

Előterjesztő: dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő

Tisztelt Közgyűlés!

Esterházy János halálának 50. évfordulója 2007. évben van. Esterházy János élete és munkássága a Kárpát-medencében egymást mellett élő népek számára nyújt olyan példát, mely a kölcsönös tiszteletet, a békés egymás mellett élést lehetőségét teremti meg. Sorsa azokéval azonos, akik példamutató magatartásukért erkölcsös, elveikért hű és ahhoz mindenkor ragaszkodó emberek sorsa volt az elmúlt évszázadban – az üldözés, a megaláztatás, a börtön és a végtisztesség megadásának hiánya.

Esterházy János a két világháború közötti, és a II. világháború közötti időszak értékeket megőrző, konzervatív és szabadelvű keresztény, a kisebbségi magyar sorstársaival közösséget vállaló parlamenti képviselő a szlovák parlamentben – önfeláldozó mártír.

Esterházy János polgári minőségben pártpolitikus volt, a Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga vezetője, az országos Keresztényszocialista Párt elnöke. Kassa csehszlovák parlamenti képviselője. Első parlamenti beszédében hangzott el a mondat:

„Akaratunk ellenére odacsatoltak Csehszlovákiához, követeljük, hogy a csehszlovák kormány teljes körben tisztelje a mi kisebbségi, nyelvi, kulturális és gazdasági javainkat.”

A bécsi döntés után szlovák területen maradt, és megalakította a Slovenskói Magyar Pártot. A magyarság érdekeit éppen úgy képviselte, és követelte a szlovák kormánytól, mint a szlovák lakosság érdekeinek tiszteletben tartását a magyar kormánytól.

1942-ben a szlovák parlamentben egyedüli volt, aki nem szavazta meg a zsidótörvényeket.

„Én ellenben, mint az itteni magyarság képviselője leszögezem ezt, és kérem tudomásul venni, hogy azért nem szavazok a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint magyar és keresztény és mint katolikus, a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom.” – mondta felszólalásában.

1944-ben magyarok, zsidók,csehek, szlovákok, lengyelek százainak segített a szökésben.

1944-ben Budapesten tartóztatják le a horogkeresztesek, majd a háború után a szlovákok letartóztatják, átadják a szovjet hatóságoknak és tíz év kényszermunkára ítélik Szibériábna szovjet hatóságok internálják.

1947-ben a szlovák nemzeti bíróság halálra ítéli. 1949-ben elnöki kegyelemben részesül – életfogytiglani börtönbüntetést kap. 1957-ben hal meg.

Részlet Sólyom László MTA Esterházy János emlékkonferencián elhangzott beszédéből:

„ 50 éve halt meg Esterházy János. 50 évvel ezelőtt volt, hogy testvére Mariska meglátogatta a haldoklót a mirovi börtönkórházban, és amikor ezután beszélt a börtönparancsnokkal, az azt mondta: El fogom hamvasztani és a hamvait nem fogom kiadni. Ez így is történt, de a börtönparancsnok megerősítette, hogy nem szórták szét Esterházy hamvait. Azok azóta is meg vannak valahol, és arra várnak, hogy illőképpen eltemessék.”

És hiába múlt el a világháborúk óta hosszú idő, és hiába léptünk be az Európai Unióba, a Benes dekrétumokat ismét megerősítették. Vita folyik arról, hogy magyar szót ki lehet-e ejteni megtorlás nélkül Délvidéken vagy Felvidéken. Félő, hogy a család, magyar és lengyel főrangú politikusok még sokáig fognak protestálni azért, hogy Esterházy János politikai és jogi rehabilitációja megtörténjék és illő végtisztességet is kapjon.

Ezért javaslom és kérem a T. Közgyűléstől, hogy járuljon hozzá Esterházy János szobrának felállításához.

A szobor felállatásának költségeire 2.5 millió Ft. képviselői keretemet ajánlom fel. Javaslom és kérem, hogy a szobor helye a 11198/3hrsz.-ú Béke park legyen. A szobor tervét és pontos helyét a Közgyűlésnek bemutatom.

A Tatabányán felállított számos köztéri alkotáshoz hasonlóan a szobor térkialakításának és engedélyezési tervének elkészítését ingyenesen biztosítom. A városi főépítésszel közösen a szobor felállításának bonyolítási munkáiban részt veszek.

Tatabánya, 2007. november 09.

Dr. Petrássy Miklós

Határozati javaslat:

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja Esterházy János szobrának felállításához a 11198/3 hrsz-ú Béke parkban.  A terület felhasználásához tulajdonosi hozzájárulását megadja.

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző asszonyt, hogy a szobor felállításával kapcsolatos ügyintézést a Polgármesteri Hivatalban biztosítsa.

Felelős:

Dr. Bene Magdolna címzeteses főjegyző

Tóth Ferenc városi főépítész

Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő (Védegylet)