Módosító indítvány a buszpályaudvar költözése és menetrend változás napirendi ponthoz

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győri úton lévő buszpályaudvar közlekedési feltételeit jelenlegi formában fenn kívánja tartani, ezért a jelenlegi buszpályaudvar területére változtatási tilalmat rendel el.

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése tárgyalásokat kezdeményez a közút kezelőjével, valamint az Államkincstárral a buszpályaudvar hasznosítható (eladható) területének nagyságáról, a jelenlegi pályatest önkormányzati tulajdonba adásának feltételeiről.

Határidő: az 1 pont vonatkozásában a 2007 évi májusi közgyűlés

A 2 pont vonatkozásában a változtatási tilalom hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Bencsik János polgármester

Dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző

Tóth Ferenc főépítész

Indoklás:

I. A Győri úton lévő buszpályaudvar közel harminc éven keresztül az egész város tömegközlekedés igényét kielégítette. Ma jogosan tehető fel a kérdés, ugyanez a terület miért nem alkalmas a lakosság igényeinek kedvezőbb kiszolgálására néhány járat vonatkozásában? Elfogadhatatlan az, hogy az Államkincstár, vagy a Volán, mely állami tulajdon, bevételi érdekei előbbre valók lennének a lakosság érdekeinél.

A jelenlegi tényhelyzet a következő: Tatabánya Város Önkormányzatának joga van az épített környezet meghatározásához, a törvény erejénél fogva. Ha a meglévő helyzeten nem változtat, kárt nem okoz, így semmilyen kártérítési kötelezettsége nincs. A jelenlegi állapot fenntartásához egyszerűen semmit nem kel tenni. Sem kicsi, sem nagy tervezéseket nem kell végrehajtani, a helyi járatokhoz semmilyen buszmegállót nem kell kialakítani. A város tárgyalási pozíciója tehát rendkívül kedvező a határozati javaslatban megfogalmazottak szempontjából. A határozati javaslatban foglaltak elfogadása a tömegközlekedésben létrejöhető monopolhelyzet oldásához is hozzájárulhat.

Az elmúlt évben a város többször tárgyalta az új buszpályaudvar következtében kialakuló monopolhelyzetet, azáltal, hogy egyetlen társaság kezébe adta a végállomás tulajdonlását. A hibás döntést csak tetézte, hogy mindez ingyenes területátadással történt. Ha a monopolhelyzettel esetleg visszaélés nem kívánt állapota létrejönne, a régi buszpályaudvar lehetőségének ténye e nem kívánt állapot létrejötte ellen hatna. Adott esetben tényleges versenyhelyzet alakulhatna ki, esetleg a személyszállításban lévő kis- és középvállalkozók számára is.

A változtatási tilalmat az Újváros-nyugat rendezési terv elfogadásáig kellene csak fenntartani, amelynek tartalmaznia kell az önkormányzat, Államkincstár, Volán határozati javaslat szerinti, lakosság érdekeit is figyelembe vevő megállapodását.

II. Az előterjesztés 1. változatában hozott javaslat abból a hibás, téves felfogásból indult ki, hogy az önkormányzatnak a jelenlegi buszpályaudvar területén semmi keresnivalója sincs. Ennek következtében jött létre az a téves és hibás javaslat, hogy a Győri út 38-40 sz. elé nehezen megközelíthető módon egy járdaszigetre telepít buszmegállót. E javaslat az alábbi káros következményekkel jár:

– A Komáromi útról érkező buszoknak a buszvégállomás helyén nincs megállója

– A Komáromi útról érkező busz két megállóhelye az APEH előtti, ill. a kispiac előtti megálló, rendkívül hosszú szakasz (téves a 350 méteres elérhetőségi távolság megállapítása)

–  A buszmegállót közel hozza a lakótömb homlokzatához

– Nehezen megközelíthető

– A Győri út 38-40sz. épület vonalába tereli a buszközlekedést (mely szakaszról a tömeges buszjárat a lakók kérésére lett megszüntetve évekkel ezelőtt)

– Minden olyan gazdasági összehasonlítás, mely nem azonos feltételeket hasonlít össze, megtévesztő

A jelenlegi buszpályaudvaron a buszmegállók további üzemelésének semmilyen jogi akadálya nincs. Az kellő lakossági érdekérvényesítés mellett biztosítható. Semmilyen engedélyeztetési eljárásra szükség nincs, fogalmi rend változás nincs, buszmegálló kialakítására pénzt nem kell költeni, a továbbra is felhasználásra kerülő buszmegállók berendezéseit kell megtartani. Csupán kompromisszumos megoldás szükséges a terület tulajdonosával. De végső esetben kisajátítással az önkormányzat tulajdonlását meggátolni nem lehet.

A fentiek alapján kérem a módosító indítványom elfogadását.

A buszpályaudvar jelenlegi és fenntartandó forgalmi irányait valamint az 1. változat szerinti forgalmi irányokat tartalmazó ábrát mellékelem

Tatabánya, 2007-04-22

Dr. Petrássy Miklós

Önkormányzati képviselő